25 lat Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
opublikowany: 05.05.2015

Akcja wakacyjna kolonie Caritas

Zapraszamy do wzięcia udziału w koloniach organizowanych przez Caritas Diecezji, gdzie oferujemy wspaniały czas wypoczynku z atrakcyjnym programem: wycieczki fakultatywne, pierwsza pomoc, letnie kino, plażowanie, zabawy. Oferujemy kadrę wychowawców wraz z kierownikiem, pełne wyżywienie, ubezpieczenie. Koszt całkowity pobytu 350zł. Miejsce koloni, to Dom Aniołów Stróżów w Kołobrzegu. Ilość miejsc ograniczona. 

Karta kwalifikacyjna uczestnika Kolonii do pobrania

więcej...

opublikowany: 05.05.2015

Pielgrzymka Parafialnych Zespołów Caritas do Skrzatusza

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, pragnie zaprosić członków i sympatyków Parafialnych Zespołów Caritas wraz z duszpasterzami na 1. pielgrzymkę do Sanktuarium w Skrzatuszu. Pielgrzymka odbędzie się 14 czerwca br.,  i jest okazją do przypomnienia patrona diecezjalnej Caritas, świętego Brata Alberta, którego wspomnienie obchodzimy kilka dni później. Zachęcamy PZC do organizowania pielgrzymki i zgłaszanie swojego udziału w sekretariacie diecezjalnej Caritas do 9 czerwca br.

więcej...

opublikowany: 05.05.2015

VI Pielgrzymka Wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas

Coroczne spotkanie wolontariuszy i sympatyków Szkolnych Kół Caritas odbędzie się 27 maja br., w Szczecinku. Na spotkanie zapraszamy wszystkich opiekunów SKC wraz z wolontariuszami działającymi w kole. Przypominamy, że pielgrzymka jest podsumowaniem i podziękowaniem całorocznej pracy uczniów w SKC. Caritas Diecezji wysłała do każdej szkoły, w której działa SKC stosowne informacje w postaci plakatu i karty zgłoszenia, które należy odesłać do sekretariatu Caritas do 15 maja br. Informujemy, że spotkanie jest zgłoszone do właściwych służb miasta Szczecinek i każdy uczestnik podczas spotkania jest ubezpieczony. Proponujemy, jak w ubiegłym roku, aby opiekunowie SKC, połączyli się we wspólnym organizowaniu wyjazdu na pielgrzymkę. 

więcej...

opublikowany: 05.05.2015

Podziękowania

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej dziękuję wszystkim Księżom Proboszczom,  Wikariuszom i Katechetom, Prezesom Parafialnych Zespołów Caritas oraz opiekunom Szkolnych Kół Caritas za wspólne świętowanie jubileuszu 25lecia. Szczególne podziękowania należą się: Księdzu Proboszczowi parafii katedralnej Antoniemu Tofilowi, księdzu Mariuszowi Ambroziewiczowi oraz Parafialnym Zespołom Caritas z parafii Matki Bożej od Wykup Niewolników w Okonku; Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Broczynie, Matki Bożej Różańcowej w Kępicach i Szkolnym Kołom Caritas w Silnowie i Sławnie.

więcej...

opublikowany: 04.05.2015

Program pomocy żywnościowej FEAD

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej informuje o nie przystąpieniu do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (FEAD) w roku 2015, który realizowany byłby od maja 2015r. Powyższa decyzja podyktowana jest stanowiskiem Dyrektora Caritas Polska ks. Mariana Subocza, który nie mógł wyrazić zgody na warunki jakie przedstawiło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wobec diecezjalnych Caritas. Stanowisko Caritas Polska przedstawione w MPiPS jest niezmienne i wyraża zainteresowanie realizacją pomocy żywnościowej w dalszych pracach nad zmianami do wytycznych do programu FEAD na lata 2015-2020. Należy zauważyć, że trwające prace nad zmianą wytycznych nie dają na chwilę obecną gwarancji uwzględnienia wielokrotnie prezentowanych przez Caritas Polska najistotniejszych uwag.

więcej...

Kontakt:

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
ul. bpa Cz. Domina 8, 75-061 Koszalin

tel. +48 94 342 36 90, fax +48 94 346 21 75
e-mail: sekretariat.koszalin@caritas.pl
© Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Wykonanie: strony internetowe słupsk