Infolinia Caritas Zostań wolontariuszem Pomoc dla Ukrainy Koordynatorzy lokalni Aktualności

Ośrodek Pomocy Postpenitencjarnej w Koszalinie 2023-2025

Zadanie dofinansowane z państwowego funduszu celowego:

Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości

 

Projekt „Pomoc postpenitencjarna" realizowany jest przez Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w okresie: 01.01.2023 r. – 31.12.2025 r.

 

Wartość dofinansowania: 1.050.000,00 zł

Wartość zadania: 1.050.000,00 zł

 

Cel zadania:

Udzielanie pomocy, w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2025, 320 osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym z terenu Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Koszalinie.

 

Odbiorcy pomocy postpenitencjarnej:

- Osoby pozbawione wolności oraz ich najbliżsi,

- Osoby zwolnione z zakładu karnego lub aresztu śledczego oraz ich najbliżsi.

 

Zakładane rezultaty i produkty Projektu:

Realizacja zadania wpłynie na wzrost umiejętności sporządzania dokumentów aplikacyjnych, poprawi umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami, pomoże w zaspokojeniu podstawowych potrzeb człowieka, wpłynie na poprawę relacji rodzinnych i międzyludzkich osób uprawnionych do uzyskania pomocy.

W ramach projektu pomoc otrzyma minimum: 320 osób uprawnionych do uzyskania pomocy, w tym: 180 pozbawionych wolności, 100 zwolnionych, 40 najbliższych.

Zrealizowanych zostanie minimum 200 godzin doradztwa zawodowego, 20 godzin pomocy prawnej i 150 godzin konsultacji psychologicznych. Sfinansowanych zostanie minimum 5 szkoleń /  kursów zawodowych. Uprawnieni otrzymają minimum 20 szt. wyposażenia i przedmiotów użytku osobistego. Zostanie wydanych 320 informatorów dla osób uprawnionych. Minimum 30 osób podejmie zatrudnienie po zwolnieniu z jednostki penitencjarnej.

 

Oferowane formy bezpłatnej pomocy:

 • Pomoc psychologiczna i Osoby Pierwszego Kontaktu
 • Pomoc prawna
 • Zakwaterowanie w ośrodku dla bezdomnych
 • Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa
 • Finansowanie szkoleń i kursów kwalifikacyjnych
 • Finansowanie dopłat do czynszu i opłat za media
 • Bony żywnościowe i towarowe
 • Materiały biurowe, pomoce naukowe i dydaktyczne
 • Zakup sprzętu i wyposażenia
 • Dofinansowanie kosztów leczenia, rehabiliacji i orzeczeń 
 • Dofinansowanie leków, środków opatrunkowych i sanitarnych
 • Działania informacyjne 

 

KONTAKT:

Ośrodek Pomocy Postpenitencjarnej

ul. Franciszkańska 1,

75-001 Koszalin

Numer telefonu +48 518 532 008

Adres mailowy  ms-postpenit@caritas.pl

 

Wtorek: 10:00 – 18:00

Środa: 08:00 – 16:00

Czwartek: 09:00 – 13:00

 

SIEĆ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM: 

https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/

 

 

5VXOEW0ec00gZRQW.png

Kontakt:

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
ul. bpa Cz. Domina 8, 75-061 Koszalin

tel. +48 94 342 36 90
e-mail: sekretariat.koszalin@caritas.pl
© Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Wykonanie: strony internetowe słupsk
Wspierają nas:
 • 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • PKO_FND_LOGO_RGB.jpg
 • port.png
 • selgros.png
 • logo-kulczyk.jpg