Bursa Szkolna

bursa1.jpgBursa szkolna imienia świętego Stanisława Kostki w Szczecinku została powołana do istnienia w 1993 roku przez ówczesnego biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego Czesława Domina, a jej siedzibą stał się zmodernizowany dom parafialny parafii rzymskokatolickiej pw. św. Rozalii w Szczecinku.

Jest ona placówką  opiekuńczo-wychowawczą  przeznaczoną wyłącznie dla młodzieży męskiej. Zadaniem Bursy jest zapewnienie opieki wychowawczej wychowankom w okresie kształcenia się poza miejscem stałego zamieszkania. Placówka realizuje swoje zadania we współpracy ze szkołami, do których uczęszczają wychowankowie oraz z rodzicami (opiekunami prawnymi) uczniów. Młodzież ma tutaj zapewnione całodzienne wyżywienie w stołówce, właściwe zaplecze sanitarno-higieniczne oraz bardzo dobre warunki do nauki i odpoczynku.

bursa3.jpgOferujemy wychowankom 7 pokoi 2-osobowych, 1 pokój 3-osobowy oraz 1 pokój 4-osobowy wraz z łazienkami. Stołówka jest miejscem spożywania smacznych posiłków, a salka internetowa, świetlica telewizyjna, siłownia oraz sale bilardowa i tenisa stołowego gwarantują doskonały odpoczynek i relaks.Ponadto wychowawcy stwarzają wychowankom możliwość rozwijania życia religijnego,  zainteresowań i uzdolnień, uczestnictwa w kulturze, uprawiania sportu i turystyki. Rytm dnia wyznacza nam nauka, zajęcia własne, odpoczynek i praca oraz wspólna  modlitwa w domowej kaplicy.

Wszystkich zainteresowanych pobytem w Bursie prosimy o kontakt pod adresem:

Dyrektor ks. Zbigniew Woźniak
ul. Kościuszki 9178-400 Szczecinek

tel.: +48 94 374 59 00

e-mail: bursa-szczecinek@caritas.pl

www.bursa.szczecinek.caritas.pl

Kontakt:

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
ul. bpa Cz. Domina 8, 75-061 Koszalin

tel. +48 94 342 36 90, fax +48 94 346 21 75
e-mail: sekretariat.koszalin@caritas.pl
© Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Wykonanie: strony internetowe słupsk
Wspierają nas:
  • 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png
  • 6.png
  • 7.png
  • 8.png