Infolinia Caritas Zostań wolontariuszem Pomoc dla Ukrainy Koordynatorzy lokalni Aktualności

Centrum Kryzysowe Caritas

Centrum Kryzysowe Caritas dla Kobiet i Kobiet z Dziećmi „NADZIEJA” im. św. Jana Pawła II w Koszalinie powstało dzięki współpracy Duńskiej Fundacji Espersen, Urzędu Miasta Koszalin oraz Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Fundacja Espersen przeprowadziła konieczną przebudowę i kapitalny remont, a następnie kamienicę wraz z przylegającym placem przekazano Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, która obecnie zarządza placówką. Centrum zaczęło funkcjonować z dniem 1 listopada 2005 r. Placówka przyjmuje kobiety z terenu Koszalina. Pierwsza mieszkanka z dzieckiem wprowadziła się kilka dni po otwarciu ośrodka. Przez niecałe 4 lata funkcjonowania Centrum przebywały tutaj 182 osoby w tym 86 kobiet (w wieku od 18 - 65 lat) oraz 96 dzieci (od noworodka do 18 lat).

Centrum zostało powołane do życia w celu niesienia pomocy ofiarom przemocy w rodzinie. Mieszkańcy otrzymują bezpłatne schronienie i dalsze wsparcie w działaniach zmierzających w kierunku wyjścia z sytuacji kryzysowej. Maksymalny czas pobytu w Centrum wynosi 9 miesięcy. Niektóre kobiety skorzystały z tej możliwości w pełni, inne mieszkały tylko kilka dni, pozostałe kilka tygodni lub miesięcy. 

Personel jest pierwszą grupą wsparcia dla mieszkanek i ich dzieci poprzez codzienny kontakt, rozmowy, motywowanie do działania, pomoc w załatwianiu formalności, spraw sądowo-administracyjnych, nawiązywaniu kontaktów ze specjalistami, odbudowywaniu więzi z rodziną. Pomoc personelu polega także na interwencji w różnorodnych placówkach m. in. w sądach, prokuraturze, policji, MOPR. Mieszkanki mają zawsze możliwość skorzystania w Centrum ze spotkań z psychologiem, w ograniczonym wymiarze z pomocy terapeuty ds. uzależnień. Zasadniczo korzystają z dostępnych bezpłatnych świadczeń specjalistów na terenie miasta.

IMG_9740_Easy-Resize.com_2.jpg          FullSizeRender_Easy-Resize.com_1.jpg

Praca personelu z mieszkankami Centrum ukierunkowana jest na budowanie ich właściwego systemu wartości. Wspólne obchodzenie świąt oraz imienin i urodzin mieszkańców uczy dobrych wzorców świętowania, przyczynia się do wzmocnienia poczucia wartości i godności mieszkańców, buduje pozytywne więzi między nimi, jak i między personelem a mieszkańcami. Kobiety i dzieci w Centrum w razie potrzeby są objęci pomocą materialną. Istotną pomocą dla mieszkających tu dzieci jest praca wolontariuszy, którzy odwiedzają je i bawią się z nimi. Każda mieszkanka zobowiązana jest do aktywnego współdziałania w procesie wychodzenia z sytuacji kryzysowej, w czym pomocą są indywidualne plany działania. Czas pobytu w Centrum umożliwia kobietom bezpiecznie oczekiwać na wyniki ich działań. Większość mieszkanek podczas pobytu rozpoczęła stosowną terapię, niektóre podjęły pracę zarobkową, inne uzupełniały wykształcenie.

Stosunkowo niewielki procent mieszkanek wraca do miejsca swojego dawnego pobytu, gdzie doznawały przemocy. Kobiety najczęściej rozwiązują swoje problemy lokalowe poprzez wynajmowanie stancji, czasem rozwiązaniem jest pomoc ze strony rodziny, niektóre kobiety przeprowadziły się do innej placówki na dalszy pobyt, a nieliczne do lokalu socjalnego otrzymanego z Urzędu Miasta.

Centrum Kryzysowe Caritas dla Kobiet i Kobiet z Dziećmi „NADZIEJA” im. św. Jana Pawła II 

ul. Harcerska 17
75-073 Koszalin 
tel.: +48 94 342 30 05
kom.: +48 600 200 591
e-mail: centrum.kryzysowe.koszalin@caritas.pl 

 

Kontakt:

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
ul. bpa Cz. Domina 8, 75-061 Koszalin

tel. +48 94 342 36 90
e-mail: sekretariat.koszalin@caritas.pl
© Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Wykonanie: strony internetowe słupsk
Wspierają nas:
 • 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • PKO_FND_LOGO_RGB.jpg
 • port.png
 • selgros.png
 • logo-kulczyk.jpg