Infolinia Caritas Zostań wolontariuszem Pomoc dla Ukrainy Koordynatorzy lokalni Aktualności

Warsztat Terapii Zajęciowej w Leżenicy

Dane teleadresowe:

pobrane_Easy-Resize.com_1.jpg

Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas w Leżenicy

Leżenica 39

64-930 Szydłowo

tel. (067) 216-14-22

Data utworzenia Warsztatu: 23.12.2009r

 Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas w Leżenicy jest placówką działającą przy Centrum Charytatywno-Opiekuńczym Caritas w Pile. Jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla 25 osób niepełnosprawnych. Prawie wszyscy uczestnicy to mieszkańcy Gminy Szydłowo. Zadaniem Warsztatu jest rehabilitacja społeczna i zawodowa. Dodatkowo uczestnicy mogą korzystać z rehabilitacji ruchowej, psychoruchowej oraz zdrowotnej a także z innowacyjnych form rehabilitacji (plastyko-terapia, filmoterapia, hortiterapia, choreoterapia).

Przy realizowaniu terapii w naszym ośrodku wykorzystywane są  następujące metody:

 • uspołecznianie – wzmacnianie kompetencji społecznych poprzez: trening umiejętności komunikacji oraz trening umiejętności społecznych. Podopieczni  mają możliwość uczestnictwa w spotkaniach okolicznościowych, wycieczkach, zabawach tanecznych, zawodach sportowych, przedstawieniach muzyczno-teatralnych, uroczystościach integracyjnych. Kilkakrotnie w ciągu roku podczas kiermaszów, dożynek gminnych, targów mają możliwość prezentacji swojej twórczości artystycznej,
 • rehabilitacja  zawodowa – trening zawodowy, rozwijanie umiejętności zawodowych.
 • usprawnianie funkcji psychicznych: stymulowanie procesów pamięci, poszerzanie umiejętności koncentracji uwagi, poprawa orientacji przestrzennej,
 • poprawa umiejętności wysławiania się oraz wzbogacania słownictwa i przekazu werbalnego
 • stymulacja polisensoryczna – warsztat wyposażony jest w Salę Doświadczania Świata, z której w każdej chwili mogą korzysta uczestnicy. Sala umożliwia im lepsze poznawanie i doświadczanie świata, ułatwia odbiór i interpretację bodźców pochodzących z otoczenia, a także zapewnia komfort psychofizyczny i bezpieczeństwo, wprowadza w stan relaksacji, odprężenia  i wyciszenia, zachęca do nawiązywania kontaktu i współdziałania z drugą osobą, pomaga  w pokonywaniu lęku.

 Nasze działania mają na celu przygotowanie uczestników do samodzielnego pełnienia ról społecznych, zwiększenia zaradności życiowej oraz lepszego funkcjonowania w społeczeństwie.  Zajęcia w Warsztacie prowadzone są od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do godz.1530. Uczestnikom umożliwia się pracę w 5 osobowych grupach w następujących pracowniach:

a)      GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ZARADNIŚCI ŻYCIOWEJ         

   W Pracowni Gospodarstwa Domowego i Zaradności Życiowej  uczestnicy uczą się:

 • przygotowywania prostych posiłków (np. kanapki) oraz dbanie o estetyczny wygląd potraw,
 • wykonywania czynności pomocniczych (obieranie, krojenie, smarowanie, itp.),
 • poznawania tradycji świątecznych poprzez przygotowywanie potraw,
 • korzystania z przepisów kulinarnych,
 • poznają różne metody przygotowania i pieczenia ciast i ciasteczek,
 • planują i dokonują zakupy,
 • poznania różnych artykułów spożywczych oraz zasad ich obróbki, wykorzystania i przechowywania,
 • poznania i doskonalenia umiejętności nakrywania i dekorowania stołu,
 • wdrażania prawidłowego zachowania się podczas spożywania posiłków,
 • wykonywania prac porządkowych (zmywanie naczyń, dbanie o czystość sprzętu gospodarstwa domowego, utrzymywanie czystości zarówno w pracowni, drobne przepierki - fartuchy, ścierki, itp.)
 • posługiwania się różnymi urządzeniami gospodarstwa domowego (kuchnia elektryczna, zmywarka do naczyń, mikser, pralka automatyczna), na miarę indywidualnych możliwości każdego z nich,
 • nauki prasowania.

b)     STOLARSKO –RZEMIEŚLICZEJ

Pracownia stolarsko-rzemieślnicza jest pracownią, w której nasi podopieczni poznają obsługę podstawowych narzędzi ręcznych i elektronarzędzi do obróbki drewna, uczą się rozróżniania oraz dobierania odpowiedniego narzędzia do wykonywanej pracy, poznają różne rodzaje drewna. Uczestnicy wykonują  nieskomplikowane czynności np. wbijanie gwoździ, wiercenie otworów w ścianie we właściwym miejscu, czy naprawa i renowacja mebli, wyrobów z drewna, jak również malowanie, lakierowanie, nauka właściwego wymiarowania i nanoszenia wymiarów na obrabiany element.  Terapeuta kładzie ogromny nacisk na bezpieczeństwo, zapoznaje naszych uczestników z prawidłowym użytkowaniem narzędzi i maszyn i wskazuje ewentualne zagrożenia. Dzięki funkcjonowaniu tej pracowni rozwijają oni zdolności manualne oraz poczucie odpowiedzialności. Rehabilitacja zawodowa w pracowni to głównie organizacja stanowiska pracy, stosowanie przerw, umiejętności kontrolowania swojego tempa pracy.

c)      KOMPUTEROWO-PLASTYCZNEJ

Różnorodność proponowanych w ramach terapii prac pozwala na odkrywanie przez uczestników zdolności w zakresie obsługi komputera oraz podnoszenie sprawności  intelektualnej i manualnej. Podopieczni uczą się praktycznej obsługi komputera – obsługiwania myszki, klawiatury, zarządzają plikami i folderami, obsługują pakiet biurowy MS Office, korzystają z urządzeń znajdujących się w pracowni (skaner, drukarka, gilotyna,  laminarka, aparat fotograficzny). Oswajają się z nowoczesną techniką i praktycznie ją wykorzystują. Poznają wirtualny świat w Internecie poprzez wyszukiwanie informacji na określone tematy. Archiwizują pliki tekstowe, graficzne i muzyczne na płytach CD/DVD. Uczestnicy dużo czasu poświęcają na pracę w edytorach tekstu, dzięki czemu kształcą i  doskonalą umiejętność pisania na klawiaturze, poprawnego rozmieszczenia i formatowania tekstu.

W pracowni uczestnicy rozwijają także wyobraźnię i aktywność twórczą. Za pomocą środków wyrazu plastycznego kształtują umiejętność wyrażania swoich przeżyć i emocji. Wyrabiają  w sobie umiejętność różnicowania i wyrażania cech otoczenia, takich jak: barwa, kształt, wielkość itp. Poprzez zapoznanie się z podstawowymi technikami malarstwa, rysunkiem uczestnicy rozwijają  swoje zdolności plastyczne. Zajęcia w pracowni dają im możliwość wyrażenia uczuć i przeżyć, które są trudne do przekazania w słowach. Tematyka prac plastycznych jest bardzo różnorodna np. malowanie na szkle, malowanie pastelami, szkicowanie, praca z bibułą, praca w masie solnej itp.

W ramach zajęć wykonujemy obrazy, stroiki, ozdoby świąteczne i kartki okolicznościowe. Proponowane techniki plastyczne dostosowane są do zainteresowań i  możliwości naszych podopiecznych. Wytwory pracowni zdobią pomieszczenia WTZ, są wystawiane na kiermaszach, a niekiedy staja się miłym upominkiem.

d)     KRAWIECKO-RĘKODZIELNICZEJ                  

W pracowni tej uczestnicy mają okazję nauczyć się posługiwania podstawowymi przyborami krawieckimi - nożyczkami, igłą, szydełkiem, igłą tkacką, żelazkiem. Nasi podopieczni przyswajają proste, potrzebne w życiu codziennym czynności typu: przyszywanie guzików, cerowanie, haftowanie półkrzyżykiem, krzyżykiem, prucie i zwijanie wełny, tkanie w prostych ramach tkackich. Uczą się różnicować i nazywać materiały krawieckie. Pani terapeutka wprowadza podopiecznych w tajniki kroju, zszywania, skracania, obsługi maszyny do szycia itp.

W naszej pracowni powstaje szereg praktycznych, ale i pięknych wytworów np. poduszki, obrusy, atłasowe sakiewki, fartuszki i rękawice kuchenne, haftowane obrazy, serwetki, patchwork. Dbamy o wystrój okien w pracowniach (firany).

Pracownia krawiecka umożliwia kształtowanie i rozwój zdolności manualnych uczestników, ćwiczy dokładność i precyzję, uczy oszczędności w gospodarowaniu materiałem, uwrażliwia na piękno.

e)      OGRODNICZEJ

Pracownia ogrodnicza jest miejscem, w którym uczestnicy WTZ wykonują prace, polegające na sadzeniu, szczepieniu, przesadzaniu roślin ozdobnych, komponowaniu, a także pielęgnacji. Obecnie mamy własny ogródek, w którym uczestnicy wykonują prace sezonowe -wiosną sieją i sadzą rośliny, latem zaś pielą i podlewają, jesienią grabią liści i przygotowują  ogród do zimy. Dzięki temu uczą się zasad uprawy i cyklów życiowych roślin oraz uczą się posługiwania narzędziami ogrodowymi. Dbają również o teren przylegający bezpośrednio do ośrodka. Okres zimy to czas tworzenia w pracowni przez uczestników kompozycji z darów zebranych latem i jesienią. Owocem tych prac są bukiety z suszonych kwiatów, ozdobne drzewka, a także inne kompozycje.

 

Uczestnicy Warsztatu biorą czynny udział w życiu społecznym i kulturalnym. W celu aktywizacji społecznej często organizowane są: uroczystości integracyjne dla osób niepełnosprawnych: cykliczne pielgrzymki do Sanktuarium w Skrzatuszu,  wycieczki krajoznawczo- turystyczne, imprezy okolicznościowe, turnieje i olimpiady sportowe, prezentacje twórczości artystycznej, przedstawienia muzyczno-teatralne.

 

Dane teleadresowe:

Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas w Leżenicy

Leżenica 39

64-930 Szydłowo

tel. (067) 216-14-22

 

Data utworzenia Warsztatu: 23.12.2009r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas w Leżenicy jest placówką działającą przy Centrum Charytatywno-Opiekuńczym Caritas w Pile. Jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla 25 osób niepełnosprawnych.  Prawie wszyscy uczestnicy to mieszkańcy Gminy Szydłowo. Zadaniem Warsztatu jest rehabilitacja społeczna i zawodowa. Dodatkowo uczestnicy mogą korzystać z rehabilitacji ruchowej, psychoruchowej oraz zdrowotnej a także z innowacyjnych form rehabilitacji (plastyko-terapia, filmoterapia, hortiterapia, choreoterapia).

 

Przy realizowaniu terapii w naszym ośrodku wykorzystywane są  następujące metody:

·         uspołecznianie – wzmacnianie kompetencji społecznych poprzez: trening umiejętności komunikacji oraz trening umiejętności społecznych. Podopieczni  mają możliwość uczestnictwa w spotkaniach okolicznościowych, wycieczkach, zabawach tanecznych, zawodach sportowych, przedstawieniach muzyczno-teatralnych, uroczystościach integracyjnych. Kilkakrotnie w ciągu roku podczas kiermaszów, dożynek gminnych, targów mają możliwość prezentacji swojej twórczości artystycznej,

·         rehabilitacja  zawodowa – trening zawodowy, rozwijanie umiejętności zawodowych.

·         usprawnianie funkcji psychicznych: stymulowanie procesów pamięci, poszerzanie umiejętności koncentracji uwagi, poprawa orientacji przestrzennej,

·         poprawa umiejętności wysławiania się oraz wzbogacania słownictwa i przekazu werbalnego

·         stymulacja polisensoryczna – warsztat wyposażony jest w Salę Doświadczania Świata, z której w każdej chwili mogą korzysta uczestnicy. Sala umożliwia im lepsze poznawanie i doświadczanie świata, ułatwia odbiór i interpretację bodźców pochodzących z otoczenia, a także zapewnia komfort psychofizyczny i bezpieczeństwo, wprowadza w stan relaksacji, odprężenia  i wyciszenia, zachęca do nawiązywania kontaktu i współdziałania z drugą osobą, pomaga  w pokonywaniu lęku.

 

 Nasze działania mają na celu przygotowanie uczestników do samodzielnego pełnienia ról społecznych, zwiększenia zaradności życiowej oraz lepszego funkcjonowania w społeczeństwie.  Zajęcia w Warsztacie prowadzone są od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do godz.1530. Uczestnikom umożliwia się pracę w 5 osobowych grupach w następujących pracowniach:

 

a)      GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ZARADNIŚCI ŻYCIOWEJ          

 

   W Pracowni Gospodarstwa Domowego i Zaradności Życiowej  uczestnicy uczą się:

 • przygotowywania prostych posiłków (np. kanapki) oraz dbanie o estetyczny wygląd potraw,

·         wykonywania czynności pomocniczych (obieranie, krojenie, smarowanie, itp.), 

·         poznawania tradycji świątecznych poprzez przygotowywanie potraw,

·         korzystania z przepisów kulinarnych,

·         poznają różne metody przygotowania i pieczenia ciast i ciasteczek,

·         planują i dokonują zakupy,

·         poznania różnych artykułów spożywczych oraz zasad ich obróbki, wykorzystania i przechowywania,

·         poznania i doskonalenia umiejętności nakrywania i dekorowania stołu,

·         wdrażania prawidłowego zachowania się podczas spożywania posiłków,

·         wykonywania prac porządkowych (zmywanie naczyń, dbanie o czystość sprzętu gospodarstwa domowego, utrzymywanie czystości zarówno w pracowni, drobne przepierki - fartuchy, ścierki, itp.)

·         posługiwania się różnymi urządzeniami gospodarstwa domowego (kuchnia elektryczna, zmywarka do naczyń, mikser, pralka automatyczna), na miarę indywidualnych możliwości każdego z nich,

·         nauki prasowania.


 

 

b)     STOLARSKO –RZEMIEŚLICZEJ

 

Pracownia stolarsko-rzemieślnicza jest pracownią, w której nasi podopieczni poznają obsługę podstawowych narzędzi ręcznych i elektronarzędzi do obróbki drewna, uczą się rozróżniania oraz dobierania odpowiedniego narzędzia do wykonywanej pracy, poznają różne rodzaje drewna. Uczestnicy wykonują  nieskomplikowane czynności np. wbijanie gwoździ, wiercenie otworów w ścianie we właściwym miejscu, czy naprawa i renowacja mebli, wyrobów z drewna, jak również malowanie, lakierowanie, nauka właściwego wymiarowania i nanoszenia wymiarów na obrabiany element.  Terapeuta kładzie ogromny nacisk na bezpieczeństwo, zapoznaje naszych uczestników z prawidłowym użytkowaniem narzędzi i maszyn i wskazuje ewentualne zagrożenia. Dzięki funkcjonowaniu tej pracowni rozwijają oni zdolności manualne oraz poczucie odpowiedzialności. Rehabilitacja zawodowa w pracowni to głównie organizacja stanowiska pracy, stosowanie przerw, umiejętności kontrolowania swojego tempa pracy.  

 

 

c)      KOMPUTEROWO-PLASTYCZNEJ

 

Różnorodność proponowanych w ramach terapii prac pozwala na odkrywanie przez uczestników zdolności w zakresie obsługi komputera oraz podnoszenie sprawności  intelektualnej i manualnej. Podopieczni uczą się praktycznej obsługi komputera – obsługiwania myszki, klawiatury, zarządzają plikami i folderami, obsługują pakiet biurowy MS Office, korzystają z urządzeń znajdujących się w pracowni (skaner, drukarka, gilotyna,  laminarka, aparat fotograficzny). Oswajają się z nowoczesną techniką i praktycznie ją wykorzystują. Poznają wirtualny świat w Internecie poprzez wyszukiwanie informacji na określone tematy. Archiwizują pliki tekstowe, graficzne i muzyczne na płytach CD/DVD. Uczestnicy dużo czasu poświęcają na pracę w edytorach tekstu, dzięki czemu kształcą i  doskonalą umiejętność pisania na klawiaturze, poprawnego rozmieszczenia i formatowania tekstu.  

W pracowni uczestnicy rozwijają także wyobraźnię i aktywność twórczą. Za pomocą środków wyrazu plastycznego kształtują umiejętność wyrażania swoich przeżyć i emocji. Wyrabiają  w sobie umiejętność różnicowania i wyrażania cech otoczenia, takich jak: barwa, kształt, wielkość itp. Poprzez zapoznanie się z podstawowymi technikami malarstwa, rysunkiem uczestnicy rozwijają  swoje zdolności plastyczne. Zajęcia w pracowni dają im możliwość wyrażenia uczuć i przeżyć, które są trudne do przekazania w słowach. Tematyka prac plastycznych jest bardzo różnorodna np. malowanie na szkle, malowanie pastelami, szkicowanie, praca z bibułą, praca w masie solnej itp.  

W ramach zajęć wykonujemy obrazy, stroiki, ozdoby świąteczne i kartki okolicznościowe. Proponowane techniki plastyczne dostosowane są do zainteresowań i  możliwości naszych podopiecznych. Wytwory pracowni zdobią pomieszczenia WTZ, są wystawiane na kiermaszach, a niekiedy staja się miłym upominkiem.

 

d)     KRAWIECKO-RĘKODZIELNICZEJ

                            

 

W pracowni tej uczestnicy mają okazję nauczyć się posługiwania podstawowymi przyborami krawieckimi - nożyczkami, igłą, szydełkiem, igłą tkacką, żelazkiem. Nasi podopieczni przyswajają proste, potrzebne w życiu codziennym czynności typu: przyszywanie guzików, cerowanie, haftowanie półkrzyżykiem, krzyżykiem, prucie i zwijanie wełny, tkanie w prostych ramach tkackich. Uczą się różnicować i nazywać materiały krawieckie. Pani terapeutka wprowadza podopiecznych w tajniki kroju, zszywania, skracania, obsługi maszyny do szycia itp.

W naszej pracowni powstaje szereg praktycznych, ale i pięknych wytworów np. poduszki, obrusy, atłasowe sakiewki, fartuszki i rękawice kuchenne, haftowane obrazy, serwetki, patchwork. Dbamy o wystrój okien w pracowniach (firany).

Pracownia krawiecka umożliwia kształtowanie i rozwój zdolności manualnych uczestników, ćwiczy dokładność i precyzję, uczy oszczędności w gospodarowaniu materiałem, uwrażliwia na piękno.

 

e)      OGRODNICZEJ

 

Pracownia ogrodnicza jest miejscem, w którym uczestnicy WTZ wykonują prace, polegające na sadzeniu, szczepieniu, przesadzaniu roślin ozdobnych, komponowaniu, a także pielęgnacji. Obecnie mamy własny ogródek, w którym uczestnicy wykonują prace sezonowe -wiosną sieją i sadzą rośliny, latem zaś pielą i podlewają, jesienią grabią liści i przygotowują  ogród do zimy. Dzięki temu uczą się zasad uprawy i cyklów życiowych roślin oraz uczą się posługiwania narzędziami ogrodowymi. Dbają również o teren przylegający bezpośrednio do ośrodka. Okres zimy to czas tworzenia w pracowni przez uczestników kompozycji z darów zebranych latem i jesienią. Owocem tych prac są bukiety z suszonych kwiatów, ozdobne drzewka, a także inne kompozycje.

Uczestnicy Warsztatu biorą czynny udział w życiu społecznym i kulturalnym. W celu aktywizacji społecznej często organizowane są: uroczystości integracyjne dla osób niepełnosprawnych: cykliczne pielgrzymki do Sanktuarium w Skrzatuszu,  wycieczki krajoznawczo- turystyczne, imprezy okolicznościowe, turnieje i olimpiady sportowe, prezentacje twórczości artystycznej, przedstawienia muzyczno-teatralne.

Kontakt:

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
ul. bpa Cz. Domina 8, 75-061 Koszalin

tel. +48 94 342 36 90
e-mail: sekretariat.koszalin@caritas.pl
© Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Wykonanie: strony internetowe słupsk
Wspierają nas:
 • 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • PKO_FND_LOGO_RGB.jpg
 • port.png
 • selgros.png
 • logo-kulczyk.jpg