16.03.2020

Komunikat

W związku z epidemią koronawirusa wstrzymana zostaje realizacja działań towarzyszących do odwołania.

Tam gdzie trwa dystrybucja żywności prosimy zachowywać podstawowe zasady zalecane przez GIS:

 1. Wydający powinni być zabezpieczeni w rękawiczki , maseczki, powinien być dostęp do płynu dezynfekującego do rąk.
 2. Odbiorcy pomocy żywnościowej powinni być umawiani partiami np. po 20 osób na 1 godzinę.
 3. Oczekujący powinni być na dworze, w rozproszeniu, w odległości min. 1,5 m od siebie.
 4. Do pomieszczenia, gdzie wydawana jest żywność powinni wchodzić pojedynczo.
 5. Należy wyłączyć  osoby starsze, z grupy największego ryzyka z obsługi POPŻ.

więcej...

26.02.2020

Harmonogram najbliższych warsztatów w ramach Programu POPŻ, Podprogram 2019

MIEJSCOWOŚĆ

CARITAS PARAFII

DATA

Pniewo

Caritas Parafii pw. św. Jana Chrzciciela

04.03.2020

Wałcz

Caritas Parafii pw. św. Antoniego

06.03.2020

Piła

Caritas Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej

11.03.2020.

Jastrowie

Caritas Parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

12.03.2020

Kalisz Pomorski

Caritas Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski

18.03.2020

Różewo

Caritas Parafii pw. św. Wawrzyńca Męczennika

20.03.2020

Wałcz

Caritas Parafii pw. św. Mikołaja

25.03.2020

Drawsko Pomorskie

Caritas Parafii pw. Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa

26.03.2020

więcej...

10.02.2020

Harmonogram najbliższych warsztatów w ramach Programu POPŻ, Podprogram 2019

MIEJSCOWOŚĆ

CARITAS PARAFII

DATA

SŁUPSK

Caritas Parafii pw. św. M. Kolbego

19.02.2020

BOBOLICE

Caritas Parafii pw. Wniebowzięcia NMP

24.02.2020

SŁAWNO

Caritas Parafii pw. Wniebowzięcia NMP

24.02.2020

ZEGRZE POMORSKIE

Caritas Parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej

25.02.2020

ŚWIESZYNO

Caritas Parafii pw. Narodzenia NMP

25.02.2020

MIELNO

Caritas Parafii pw. Przemienienia Pańskiego

26.02.2020

więcej...

17.09.2019

Podprogram 2019 - wytyczne programowe

Załączniki, które wypełniają Organizacje Partnerskie Lokalne (Caritas parafialne):

POPŻ Załącznik nr_1 - lista osób zakwalifikowanych do Programu (tworzona przez Caritas parafialne na podstawie skierowań)

POPŻ Załącznik nr_2 - ewidencja wydanych artykułów spożywczych

POPŻ Załącznik nr_4 - ewidencja przyjętych i wydanych artykułów spożywczych (wypełniana przez Caritas parafialne co miesiąc)

POPŻ Załącznik nr_10 - sprawozdanie półroczne z wydanych artykułów spożywczych oraz podział osób ze względu na podane kryteria (wypełniane co pół roku)

POPŻ Załącznik nr_8 - lista obecności na warsztatach żywieniowych

 

Wzory skierowań i oświadczeń:

POPŻ Załącznik nr_5

POPŻ Załącznik nr_6

POPŻ Załącznik nr_7

 

Wytyczne programowe:

WYTYCZNE POPŻ Podprogram 2019

więcej...

13.09.2019

Podprogram 2019 - przystąpienie do kolejnej edycji

 Podprogram 2019 - przystąpienie do kolejnej edycji

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej po raz kolejny przystąpiła do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Przed nami edycja programu - Podprogram 2019, która będzie trwała do końca lipca 2020r. Rozpoczęcie wydawania żywności planowane jest na grudzień 2019 r.

Pomoc w postaci paczek żywnościowych udzielana będzie osobom i rodzinom, spełniającym kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj.:

 • 1 402 zł netto w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
 • 1 056 zł netto w przypadku osoby w rodzinie.

Program będzie realizowany, tak, jak dotychczas, poprzez Partnerskie Organizacje Lokalne (Parafialne Zespoły Caritas), znajdujące się na terenie diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

Lista OPL, która przystąpiła do Podprogramu 2019:

L.p.

Województwo

Miasto

Adres

Parafia

1

pomorskie

Słupsk

ul. Piłsudskiego 20, 76-200 Słupsk

Caritas Parafii pw. St. Kolbe

2

pomorskie

Czarne

al. Św. Józefa 3, 77-330 Czarne

Caritas Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

3

pomorskie

Miastko

ul. Wieżowa 13, 77-200 Miastko

Caritas Parafii Miłosierdzia Bożego

4

wielkopolskie

Jastrowie

ul. 1 Maja 5, 64-915 Jastrowie

Caritas Parafii NMP Królowej Polski

5

wielkopolskie

Pniewo

Pniewo 39, 64-965 Okonek

Caritas Parafii św. Jana Chrzciciela

6

wielkopolskie

Piła

ul. Orla 29, 64-920 Piła

Caritas Parafii Matki Bożej Częstochowskiej

7

zachodniopomorskie

Bobolice

ul. Kościelna 1, 78-020 Bobolice

Caritas Parafii Wniebowzięcia NMP w Bobolicach

8

zachodniopomorskie

Kalisz Pomorski

ul. Krzywoustego 4, 78-540 Kalisz Pomorski

Caritas Parafii Matki Bożej Królowej Polski

9

zachodniopomorskie

Kowalki

Świetlica Wiejska w Kowalkach, Kowalki 55

Caritas Parafii w Mieszałkach

10

zachodniopomorskie

Sławno

ul. Rapackiego 24, 76-100 Sławno

Caritas Parafii Wniebowzięcia NMP

11

zachodniopomorskie

Świeszyno

Świeszyno 23, 76-024 Świeszyno

Caritas Parafii Narodzenia NMP

12

zachodniopomorskie

Wałcz

ul. Orla 11, 78-600 Wałcz

Caritas Parafii Św. Antoniego

13

zachodniopomorskie

Wałcz

ul. Papieża Jana XXIII 13, 78-600 Wałcz

Caritas Parafii Św. Mikołaja

14

zachodniopomorskie

Zegrze Pomorskie

Zegrze Pomorskie 8B, 76-024 Świeszyno

Caritas Parafii Matki Bożej Częstochowskiej, Zegrze Pomorskie

Podczas trwania Programu, osoby najbardziej potrzebujące, chcące otrzymać pomoc, powinny zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej, który wydaje skierowania do otrzymania paczek żywnościowych. Z tym skierowaniem należy zgłosić się do Caritas parafialnej, która uczestniczy w Programie. Caritas parafialna poinformuje wówczas o terminie odbioru paczek.

więcej...

05.07.2019

Podprogram 2018 - podsumowanie

Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej w czerwcu 2018 roku zakończył realizację Podprogramu 2018 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.Pomoc żywnościową otrzymać mogły osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą i uzyskujące dochód nieprzekraczający 1 402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 1 056 zł w przypadku osoby w rodzinie (dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej).

 

więcej...

15.04.2019

Aktualna lista OPL (Organizacji Partnerskich Lokalnych)

Zachęcamy do zapoznania się ze zaktualizowaną listą OPL (Organizacji Partnerskich Lokalnych) - punktów wydawania żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2018.

Zestawienie OPL.pdf

więcej...

01.04.2019

Harmonogram najbliższym warsztatów w ramach Programu POPŻ, Podprogram 2018

MIEJSCOWOŚĆ CARITAS PARAFII DATA
Słupsk Caritas Parafii pw. św.Maksymiliana Kolbego 24.04.2019
Drawsko Pomorskie Caritas Parafii pw. Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa 26.04.2019
Piła Caritas Parafii pw. MB Częstochowskiej  29.04.2019
Bobolice Caritas Parafii pw. WNMP  06.05.2019
Kalisz Pomorski Caritas Parafii pw. MB Królowej Polski  06.05.2019
Miastko Caritas Parafii pw. Miłosierdzia Bożego  07.05.2019
Zegrze Pomorskie Caritas Parafii pw. MB Częstochowskiej  08.05.2019
Kowalki Świetlica Wiejska w Kowalkach 09.05.2019
Słupsk Caritas Parafii pw. Maksymiliana Kolbego 10.05.2019
Jastrowie Caritas Parafii pw. NMP Królowej Polski 13.05.2019
Czarne Caritas Parafii pw. WNMP  20.05.2019
Wałcz Caritas Parafii pw. św. Mikołaja 24.05.2019
Wałcz Caritas Parafii pw. św. Antoniego  27.05.2019

więcej...

Kontakt:

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
ul. bpa Cz. Domina 8, 75-061 Koszalin

tel. +48 94 342 36 90, fax +48 94 346 21 75
e-mail: sekretariat.koszalin@caritas.pl
© Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Wykonanie: strony internetowe słupsk
Wspierają nas:
 • 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • PKO_FND_LOGO_RGB.jpg
 • port.png
 • selgros.png
 • logo-kulczyk.jpg