Infolinia Caritas Zostań wolontariuszem Pomoc dla Ukrainy Koordynatorzy lokalni Aktualności
28.04.2022

Harmonogram planowanych warsztatów w ramach Programu POPŻ

Podprogram 2021 na miesiąc maj 2022

1. Kalisz Pomorski, Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski, ul. Krzywoustego 4, 78-540 Kalisz Pomorski, 19.05.2022, godz. 09:00-11:00, tel. 728402966.

2. Kalisz Pomorski, Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski, ul. Krzywoustego 4, 78-540 Kalisz Pomorski, 19.05.2022, godz. 11:00-13:00, tel. 728402966.

więcej...

01.04.2022

Harmonogram planowanych warsztatów w ramach Programu POPŻ

Podprogram 2021 na miesiąc kwiecień 2022

więcej...

22.03.2022

Warunki wsparcia dla Obywateli Ukrainy w ramach programu POPŻ

W związku z wejściem w życie ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583), do pomocy w ramach PO PŻ kwalifikowanie obywateli Ukrainy posiadających nadany numer PESEL UKR (potwierdzający legalność pobytu na podstawie ustawy), może być dokonane:

- przez właściwy miejscowo ośrodek pomocy społecznej na podstawie załączników nr 5 lub 7 do Wytycznych,

- bezpośrednio przez organizację partnerską na podstawie załącznika 6 do Wytycznych.

OPS-y mogą kwalifikować odbiorców końcowych do POPŻ na podstawie załącznika 6 wyłącznie jeśli samodzielnie pełnią funkcję organizacji partnerskiej lokalnej.

Podstawowym dokumentem pozostaje załącznik nr 5 czyli wzór skierowania.

Załączniki:

- POPŻ Załącznik nr 5 Skierowanie  do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa 2014-2020  w języku polskim i ukraińskim,

- POPŻ Załącznik nr 6 Oświadczenie osoby ubiegającej się o pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa 2014-2020  w języku polskim i ukraińskim,

- POPŻ Załącznik nr 7 Oświadczenie osoby ubiegającej się o pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa 2014-2020  w języku polskim i ukraińskim

więcej...

08.03.2022

Harmonogram planowanych warsztatów w ramach Programu POPŻ, Podprogram 2021 na miesiąc marzec 2022

Miejscowość, Parafia, Data

 

 1. Pniewo, parafia pw. św. Jana Chrzciciela, 11.03.2022r., godz. 15., tel. kontaktowy: 728402964, Pniewo 39, 64-965 Okonek,
 2. Pniewo, parafia pw. św. Jana Chrzciciela, 11.03.2022r., godz. 17., tel. kontaktowy: 728402964, Pniewo 39, 64-965 Okonek,
 3. Wałcz, Parafia pw. św. Antoniego, 10.03.2022 r., godz. 17., tel. kontaktowy: 728402964, adres: Ul. Orla 11, 78-600 Wałcz
 4. Jastrowie, Parafia pw. NMP Królowej Polski, 10.03.2022 r., godz. 12., tel. kontaktowy: 728402964, ul. 1 Maja 5, 64-915 Jastrowie
 5. Jastrowie, Parafia pw. NMP Królowej Polski, 10.03.2022 r., godz. 14, godz. 12., tel. kontaktowy: 728402964, ul. 1 Maja 5, 64-915 Jastrowie
 6. Koszalin, Parafia św. Wojciecha, 10.03.2022 r., godz. 15., tel. kontaktowy: 728402964,  ul. Zwycięstwa 248, 75-365 Koszalin.

więcej...

25.02.2022

Podprogram 2021 - wytyczne programowe

Podprogram 2021 - wytyczne programowe
Załączniki, które wypełniają Organizacje Partnerskie Lokalne (Caritas parafialne):
POPŻ Załącznik nr 1 - lista osób zakwalifikowanych do Programu (tworzona przez Caritas parafialne - OPL - na podstawie skierowań)
POPŻ Załącznik nr 2 - ewidencja wydanych artykułów spożywczych (wypełnia OPL)

POPŻ Załącznik nr 3 Ewidencja wydania artykułów spożywczych w formie posiłków osobom najbardziej potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

POPŻ Załącznik 3a Lista osób objętych pomocą żywnościową  w formie posiłków w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
POPŻ Załącznik nr 4 - ewidencja przyjętych i wydanych artykułów spożywczych (wypełnia OPL)

Wzory skierowań i oświadczeń:
POPŻ Załącznik nr 5 - Skierowanie do pomocy żywnościowej
POPŻ Załącznik nr 5.1 - Skierowanie do pomocy żywnościowej - kwalifikacja w sposób elektroniczny
POPŻ Załącznik nr 6 - Oświadczenie osoby bezdomnej

POPŻ Załącznik nr 6.1 Oświadczenie przedstawiciela placówki która występuje w imieniu osoby osób bezdomnej ubiegających się o pomoc żywnościową
POPŻ Załącznik nr 7 - Oświadczenie osoby zakwalifikowanej na podstawie listy
POPŻ Załącznik nr 7.1 - Oświadczenie osoby zakwalifikowanej z listy - kwalifikacja w sposób elektroniczny

POPŻ Załącznik nr 8 Informacja o przeprowadzonych działaniach w ramach środków towarzyszących

POPŻ Załącznik nr 9 Zapotrzebowanie na artykuły spożywcze w związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

POPŻ Załącznik nr 10 Zestawienie liczby osób objętych pomocą żywnościową w ujęciu wojewódzkim w okresie od stycznia do czerwca 2022 r.

 

więcej...

07.02.2022

Podprogram 2021 - przystąpienie do kolejnej edycji

 

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej po raz kolejny przystąpiła do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 

Wkład w finansowanie projektu wygląda następująco:

1. Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym - 85%

2. Fundusz Krajowy - 15%

Przed nami edycja programu - Podprogram 2021.

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej
i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

- 1 707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 776 zł);

- 1320 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 600 zł)

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do właściwego ze względu
na miejsce zamieszkania ośrodka pomocy społecznej (OPS) lub do organizacji partnerskiej wydającej żywność w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.

Osoby potrzebujące otrzymują artykuły: warzywne i owocowe, skrobiowe, mleczne, mięsne, a także cukier i olej. Osoby potrzebujące mogą także skorzystać z bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczących m.in. przygotowywania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania, sprawnego zarządzania budżetem domowym, zapobiegania marnowaniu żywności w celu zwiększenia samodzielności i włączenia społecznego.

Program będzie realizowany, tak, jak dotychczas, poprzez Partnerskie Organizacje Lokalne (Parafialne Zespoły Caritas), znajdujące się na terenie diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

W ramach realizacji Podprogramu 2021 na rok 2022:
•    zaangażowane będą Organizacje Partnerskie Lokalne;
•    począwszy od marca 2022 zostanie wydanych wiele ton żywności;
•    osobom potrzebującym  zostaną wydane paczki żywnościowe;
•    zostanie przeprowadzonych w ramach działań ze środków towarzyszących 39 warsztatów dla 907 uczestników/czek.
Działania towarzyszące realizowane przez Caritas będą prowadziły do nabycia przez uczestników/czki działań samodzielności i kompetencji w zakresie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, zdrowego żywienia, dietetyki, zabezpieczenia się przed zakażeniem COVID-19, itp. Działania te będą realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów stacjonarnych i/lub zdalnych przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności.

więcej...

30.01.2022

Lista placówek realizująca program w regionie oraz lista kontaktów

Program realizowany jest poprzez Partnerskie Organizacje Lokalne (OPL), znajdujące się na terenie Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. W załączniku poniżej zamieszczamy listę placówek realizujących program w regionie oraz osoby do kontaktu.

Wykaz placówek

więcej...

27.01.2022

Harmonogram planowanych warsztatów w ramach Programu POPŻ, Podprogram 2021 na miesiąc luty

Miejscowość, Parafia, Data

 

 1. Wałcz, Parafia pw. św. Antoniego, 1.02.2022 r., godz. 15., tel. kontaktowy: 728402964, adres: Ul. Orla 11, 78-600 Wałcz
 2. Wałcz, Parafia pw. św. Antoniego, 3.02.2022 r., godz. 15., tel. kontaktowy: 728402964, adres: Ul. Orla 11, 78-600 Wałcz
 3. Wałcz, Parafia pw. św. Mikołaja, 4.02.2022 r., godz. 15., tel. kontaktowy: 728402964, adres: ul. Papieża Jana XXIII 13, 78-600 Wałcz
 4. Wałcz, Parafia pw. św. Antoniego, 5.02.2022 r., godz. 15., tel. kontaktowy: 728402964, adres: Ul. Orla 11, 78-600 Wałcz
 5. Wałcz, Parafia pw. św. Mikołaja, 9.02.2022 r., godz. 15., tel. kontaktowy: 728402964, adres: ul. Papieża Jana XXIII 13, 78-600 Wałcz
 6. Wałcz, Parafia pw. św. Mikołaja, 10.02.2022 r., godz. 15., tel. kontaktowy: 728402964, adres: ul. Papieża Jana XXIII 13, 78-600 Wałcz
 7. Koszalin, Parafia św. Wojciecha, 11.02.2022 r., godz. 15., tel. kontaktowy: 728402964,  ul. Zwycięstwa 248, 75-365 Koszalin,
 8. Koszalin, Parafia św. Wojciecha, 14.02.2022 r., godz. 15., tel. kontaktowy: 728402964,  ul. Zwycięstwa 248, 75-365 Koszalin,
 9. Koszalin, Parafia św. Wojciecha, 16.02.2022 r., godz. 15., tel. kontaktowy: 728402964,  ul. Zwycięstwa 248, 75-365 Koszalin,
 10. Koszalin, Parafia św. Wojciecha, 18.02.2022 r., godz. 15., tel. kontaktowy: 728402964,  ul. Zwycięstwa 248, 75-365 Koszalin,
 11. Koszalin, Parafia św. Wojciecha, 21.02.2022 r., godz. 15., tel. kontaktowy: 728402964,  ul. Zwycięstwa 248, 75-365 Koszalin,
 12. Koszalin, Parafia św. Wojciecha, 24.02.2022 r., godz. 15., tel. kontaktowy: 728402964,  ul. Zwycięstwa 248, 75-365 Koszalin.

 

więcej...

Kontakt:

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
ul. bpa Cz. Domina 8, 75-061 Koszalin

tel. +48 94 342 36 90
e-mail: sekretariat.koszalin@caritas.pl
© Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Wykonanie: strony internetowe słupsk
Wspierają nas:
 • 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • PKO_FND_LOGO_RGB.jpg
 • port.png
 • selgros.png
 • logo-kulczyk.jpg