Infolinia Caritas Zostań wolontariuszem Pomoc dla Ukrainy Koordynatorzy lokalni Aktualności
17.12.2022

Podsumowanie Podprogramu 2021

 

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej  31 października 2022 roku zakończyła realizację Podprogramu 2021 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

 Pomoc żywnościową otrzymać mogły osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą i uzyskujące dochód nieprzekraczający 1 707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 1 320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie (dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej). W związku z rozpoczęciem 24.02.2022 r. działań wojennych na terenie Ukrainy wsparciem żywnościowym oraz działaniami towarzyszącymi objęto również uchodźców z tego kraju.

więcej...

30.09.2022

Harmonogram planowanych warsztatów w ramach Programu POPŻ

Podprogram 2021 na miesiąc październik 2022 r.

 

więcej...

31.05.2022

Harmonogram planowanych warsztatów w ramach Programu POPŻ

Podprogram 2021 na miesiąc czerwiec 2022

1. Wałcz, Parafia pw. św. Antoniego, Orla 11, 78-600 Wałcz, 02.06.2022, godz. 13:00- 17:00, tel. 728402966.

2. Wałcz, Parafia pw. św. Antoniego, Orla 11, 78-600 Wałcz, 02.06.2022, godz. 15:00- 17:00, tel. 728402966.

3. Wałcz, Parafia pw. św. Antoniego, Orla 11, 78-600 Wałcz, 06.06.2022, godz. 17:00- 19:00, tel. 728402966.

4. Kalisz Pomorski, Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski, ul. Krzywoustego 4, 78-540 Kalisz Pomorski, 14.06.2022, godz. 09:00-11:00, tel. 728402966.

5. Kalisz Pomorski, Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski, ul. Krzywoustego 4, 78-540 Kalisz Pomorski, 14.06.2022, godz. 11:00-13:00, tel. 728402966.

6. Wałcz, Parafia pw. św. Antoniego, Orla 11, 78-600 Wałcz, 14.06.2022, godz. 15:00- 17:00, tel. 728402966.

więcej...

28.04.2022

Harmonogram planowanych warsztatów w ramach Programu POPŻ

Podprogram 2021 na miesiąc maj 2022

1. Wałcz, Parafia pw. św. Antoniego, Orla 11, 78-600 Wałcz, 09.05.2022, godz. 15:00- 17:00, tel. 728402966.

2. Kalisz Pomorski, Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski, ul. Krzywoustego 4, 78-540 Kalisz Pomorski, 19.05.2022, godz. 09:00-11:00, tel. 728402966.

3. Kalisz Pomorski, Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski, ul. Krzywoustego 4, 78-540 Kalisz Pomorski, 19.05.2022, godz. 11:00-13:00, tel. 728402966.

więcej...

01.04.2022

Harmonogram planowanych warsztatów w ramach Programu POPŻ

Podprogram 2021 na miesiąc kwiecień 2022

więcej...

22.03.2022

Warunki wsparcia dla Obywateli Ukrainy w ramach programu POPŻ

W związku z wejściem w życie ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583), do pomocy w ramach PO PŻ kwalifikowanie obywateli Ukrainy posiadających nadany numer PESEL UKR (potwierdzający legalność pobytu na podstawie ustawy), może być dokonane:

- przez właściwy miejscowo ośrodek pomocy społecznej na podstawie załączników nr 5 lub 7 do Wytycznych,

- bezpośrednio przez organizację partnerską na podstawie załącznika 6 do Wytycznych.

OPS-y mogą kwalifikować odbiorców końcowych do POPŻ na podstawie załącznika 6 wyłącznie jeśli samodzielnie pełnią funkcję organizacji partnerskiej lokalnej.

Podstawowym dokumentem pozostaje załącznik nr 5 czyli wzór skierowania.

Załączniki:

- POPŻ Załącznik nr 5 Skierowanie  do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa 2014-2020  w języku polskim i ukraińskim,

- POPŻ Załącznik nr 6 Oświadczenie osoby ubiegającej się o pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa 2014-2020  w języku polskim i ukraińskim,

- POPŻ Załącznik nr 7 Oświadczenie osoby ubiegającej się o pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa 2014-2020  w języku polskim i ukraińskim

więcej...

Kontakt:

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
ul. bpa Cz. Domina 8, 75-061 Koszalin

tel. +48 94 342 36 90
e-mail: sekretariat.koszalin@caritas.pl
© Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Wykonanie: strony internetowe słupsk
Wspierają nas:
 • 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • PKO_FND_LOGO_RGB.jpg
 • port.png
 • selgros.png
 • logo-kulczyk.jpg