01.04.2019

Harmonogram najbliższym warsztatów w ramach Programu POPŻ, Podprogram 2018

MIEJSCOWOŚĆ CARITAS PARAFII DATA
Słupsk Caritas Parafii pw. św.Maksymiliana Kolbego 24.04.2019
Drawsko Pomorskie Caritas Parafii pw. Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa 26.04.2019
Piła Caritas Parafii pw. MB Częstochowskiej  29.04.2019
Bobolice Caritas Parafii pw. WNMP  06.05.2019
Kalisz Pomorski Caritas Parafii pw. MB Królowej Polski  06.05.2019
Miastko Caritas Parafii pw. Miłosierdzia Bożego  07.05.2019
Zegrze Pomorskie Caritas Parafii pw. MB Częstochowskiej  08.05.2019
Kowalki Świetlica Wiejska w Kowalkach 09.05.2019
Słupsk Caritas Parafii pw. Maksymiliana Kolbego 10.05.2019
Jastrowie Caritas Parafii pw. NMP Królowej Polski 13.05.2019
Czarne Caritas Parafii pw. WNMP  20.05.2019
Wałcz Caritas Parafii pw. św. Mikołaja 24.05.2019
Wałcz Caritas Parafii pw. św. Antoniego  27.05.2019

więcej...

08.03.2019

Harmonogram warsztatów w ramach POPŻ, Podprogram 2018

Harmonogram najbliższym warsztatów w ramach Programu POPŻ, Podprogram 2018

 

Miejscowość Caritas parafii Data
Kretomino Caritas przy parafii pw. Trójcy Świętej 05.03.2019
Słupsk  Caritas przy parafii p.w. św. Maksymiliana Kolbego 07.03.2019
Bobolice Caritas Parafii pw. WNMP 12.03.2019
Sławno Caritas Parafii pw. Wniebowzięcia NMP 14.03.2019
Miastko Caritas Parafii pw. Miłosierdzia Bożego 26.03.2019
Szczecinek Caritas Parafii pw. Św. Rozalii 28.03.2019
Zegrze Pomorskie Caritas Parafii pw. MB Częstochowskiej 02.04.2019
Świeszyno Caritas Parafii pw. Narodzenia NMP  04.04.2019
Kowalki Świetlica Wiejska w Kowalkach 09.04.2019

więcej...

06.12.2018

Harmonogram warsztatów w ramach POPŻ, Podprogram 2018

Poniżej przedstawiamy harmonogram warsztatów w ramach Programu POPŻ na kolejne miesiące.

 

Miejscowość Caritas parafii Data
Miastko Caritas Parafii pw. Miłosierdzia Bożego 15.01.2019
Piła Caritas Parafii pw. MB Częstochowskiej 11.01.2019
Drawsko Pomorskie Caritas Parafii pw. Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa 14.01.2019
Wałcz Caritas parafii p.w św. Antoniego w Wałczu 25.01.2019
Wałcz Caritas parafii p.w św. Mikołaja w Wałczu 28.01.2019
Kalisz Pomorski Caritas Parafii pw. MB Królowej Polski 04.02.2019
Okonek Caritas Parafii pw. Matki Bożej od Wykupu Niewolników 11.02.2019
Biała Caritas Parafii pw. Wszystkich Świętych 18.02.2019
Kowalki Tychowo Świetlica Wiejska w Kowalkach 19.02.2019
Szczecinek Caritas Parafii pw. Św. Rozalii 28.03.2019
Jastrowie Caritas Parafii pw. NMP Królowej Polski 25.02.2019
Czarne Caritas Parafii pw. WNMP 15.03.2019
Wałcz Caritas parafii p.w św. Antoniego w Wałczu 11.03.2019
Wałcz Caritas parafii p.w św. Mikołaja w Wałczu 18.03.2019
Kalisz Pomorski Caritas Parafii pw. MB Królowej Polski 25.03.2019
Drawsko Pomorskie Caritas Parafii pw. Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa 01.04.2019

więcej...

11.10.2018

Harmonogram warsztatów w ramach POPŻ, Podprogram 2018

Zapraszamy osoby zakwalifikowane do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, do uczestnictwa w warsztatach żywieniowych, dietetycznych i zdrowego odżywiania.

 

Miejscowość Caritas parafii Data
Zegrze Pomorskie Caritas Parafii pw. MB Częstochowskiej 06.11.2018
Pniewo Caritas Parafii pw. św. Jana Chrzciciela 10.11.2018
Okonek Caritas Parafii pw. Matki Bożej od Wykupu Niewolników 19.11.2018
Jastrowie Caritas Parafii pw. NMP Królowej Polski 26.11.2018
Świeszyno Caritas Parafii pw.Narodzenia NMP  29.11.2018
Biała Caritas Parafii pw. Wszystkich Świętych 03.12.2018
Czarne Caritas Parafii pw. WNMP 10.12.2018
Bobolice Caritas Parafii pw. WNMP 11.12.2018
Sławno Caritas Parafii pw. Wniebowzięcia NMP 14.12.2018

więcej...

01.10.2018

Informacje

"Informujemy, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358), od dnia 1 października 2018 r., kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy wynosi odpowiednio: 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1 056 PLN dla osoby w rodzinie"

 

 

więcej...

01.08.2018

Podprogram 2018 - wytyczne programowe

Załączniki, które wypełniają Organizacje Partnerskie Lokalne (Caritas parafialne):

Zalacznik_nr_1-1.xls - lista osób zakwalifikowalnych do Programu (tworzona przez Caritas parafialne na podstawie skierowań)

Zalacznik_nr_2.xlsx - ewidencja wydanych artykułów spożywczych

Zalacznik_nr_4.xlsx  - ewidencja przyjętych i wydanych artykułów spożywczych (wypełniana przez Caritas parafialne co miesiąc)

Zalacznik_nr_10.xlsx - sprawozdanie półroczne z wydanych artykułów spożywczych oraz podział osób ze względu na podane kryteria (wypełniane co pół roku)

Zalacznik_nr_8.xlsx - lista obecności na warsztatach żywieniowych

więcej...

01.08.2018

Podprogram 2018 - przystąpienie do kolejnej edycji

 


Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej po raz kolejny przystąpiła do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Przed nami edycja programu - Podprogram 2018, która trwała będzie od sierpnia 2018 do czerwca 2019r.

Pomoc w postaci paczek żywnościowych udzielana będzie osobom i rodzinom, spełniającym kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj.:

więcej...

25.06.2018

Podprogram 2017- podsumowanie

Od sierpnia 2017 roku 370 ton artykułów spożywczych o wartości 1830770,387 zł  trafiło do 7253 osób ubogich zakwalifikowanych do programu. Osoby najbardziej potrzebujące otrzymały między innymi cukier, mleko, miód, ser, ryż, makaron, olej rzepakowy, powidła śliwkowe, koncentrat pomidorowy, pasztet, szynka, fasola biała, kabanosy, marchewka z groszkiem oraz herbatniki. Pomoc można było uzyskać w 21 punktach wydawania żywności - Caritas parafialnych.

Caritas wspiera osoby i rodziny podlegające deprywacji materialnej, która polega na braku możliwości zaspokojenia potrzeb żywieniowych. Dlatego szczególną pomocą żywnościową podczas realizacji Podprogramu 2017 objęte były rodziny wielodzietne i dysfunkcyjne, które oczekiwały zwiększonej ilości produktów żywnościowych. Dostęp do pomocy żywnościowej  zapewniony był bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych to otrzymania tej pomocy.

 

więcej...

02.01.2018

Harmonogram warsztatów na rok 2018

 

Lp. Planowany rodzaj działań (tytuł warsztatu) Miejsce realizacji warsztatu, ulica; numer domu; kod pocztowy; miejscowość Data
1 warsztaty dietetyczne i zdrowego żywienia Salka przy szkole podstawowej w Kaliszu Pomorskim 18.05.2018
Krzywoustego 4, 78-540 Kalisz Pomorski
2 warsztaty dietetyczne i zdrowego żywienia Caritas parafii pw. św. Pawła w Drawsku Pomorskim 17.05.2018
Dworcowa 5 5, 78-500 Drawsko Pomorskie
3 warsztaty przeciwdziałania marnowaniu żywności Caritas parafii pw. św. Pawła w Drawsku Pomorskim 16.05.2018
Dworcowa 5 5, 75-500 Drawsko Pomorskie
4 warsztaty przeciwdziałania marnowaniu żywności Caritas Parafii pw. Michała Archanioła w Jastrowiu 15.05.2018
Kieniewicza 44, 64-915 Jastrowie
5 warsztaty dietetyczne i zdrowego żywienia Caritas Parafii pw. Michała Archanioła w Jastrowiu 14.05.2018
Kieniewicza 44, 64-915 Jastrowie
6 programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności Caritas parafii pw. św. Pawła w Drawsku Pomorskim 11.05.2018
Dworcowa 5 5, 75-500 Drawsko Pomorskie
7 warsztaty dietetyczne i zdrowego żywienia Caritas parafii pw. św. Pawła w Drawsku Pomorskim 09.05.2018
Dworcowa 5 5, 75-500 Drawsko Pomorskie
8 warsztaty przeciwdziałania marnowaniu żywności Caritas parafii pw. NMP Królowej Polski w Jastrowiu 07.05.2018
1 Maja 5, 64-915 Jastrowie
9 warsztaty dietetyczne i zdrowego żywienia Caritas parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Miastku 23.04.2018
Wieżowa 15, 77-200 Miastko
10 warsztaty dietetyczne i zdrowego żywienia Caritas parafii w Sławnie 16.04.2018
Rapackiego 24, 76-100 Sławno
11 warsztaty dietetyczne i zdrowego żywienia Okonek 16.04.2018
Niepodległości 54, 64-965 Okonek
12 warsztaty dietetyczne i zdrowego żywienia Caritas parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Miastku 13.04.2018
Wieżowa 13, 77-200 Miastko
13 warsztaty kulinarne Salka przy szkole podstawowej w Kaliszu Pomorskim 13.04.2018
Krzywoustego 4, 78-540 Kalisz Pomorski
14 warsztaty dietetyczne i zdrowego żywienia Caritas parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Miastku 06.04.2018
Wieżowa 13, 77-200 Miastko
15 warsztaty dietetyczne i zdrowego żywienia Świetlica wiejska w Kowalkach 22.03.2018
Kowalki 55, 78-220 Kowalki
16 warsztaty dietetyczne i zdrowego żywienia Caritas parafii pw. Narodzenia NMP w Świeszynie 15.03.2018
Świeszyno 23, 76-024 Świeszyno
17 warsztaty dietetyczne i zdrowego żywienia Caritas Parafii w Bobolicach 12.03.2018
Kościelna 1, 78-020 Bobolice
18 warsztaty dietetyczne i zdrowego żywienia Caritas parafii św. Antoniegow w Wałczu 09.02.2018
Orla 11, 78-600 Wałcz
19 warsztaty dietetyczne i zdrowego żywienia Caritas parafii pw. NMP Królowej Polski w Jastrowiu 26.01.2018
1 Maja 5/-, 64-915 Jastrowie
20 warsztaty kulinarne Caritas Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Złocieńcu 22.01.2018
Boh. Warszawy 25, 78-220 Złocieniec
21 warsztaty dietetyczne i zdrowego żywienia Caritas parafii pw. Zmartwychwstania PNJCH w Drawsku Pomorskim 19.01.2018
Kilińskiego 6/-, 78-500 Drawsko Pomorskie
22 warsztaty dietetyczne i zdrowego żywienia Caritas parafii w Sławnie 15.01.2018
Rapackiego 24, 76-100 Sławno
23 warsztaty dietetyczne i zdrowego żywienia Caritas Parafii pw. Wszystkich Świętych w Białej 08.01.2018
22 lipca 19/-, 64-904 Biała
24 warsztaty dietetyczne i zdrowego żywienia Caritas parafii pw. Narodzenia NMP w Świeszynie 08.01.2018
Świeszyno 23/-, 76-024 Świeszyno

więcej...

15.08.2017

Co możesz otrzymać

sklad_zestawu_rocznego.png

Każda osoba, która zakwalifikowana została do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, może otrzymać wyżej wyszczególniony zestaw produktów. W skład zestawu wchodzą artykuły mięsne, mleczne, warzywne, skrobiowe, cukier i tłuszcze.

więcej...

Kontakt:

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
ul. bpa Cz. Domina 8, 75-061 Koszalin

tel. +48 94 342 36 90, fax +48 94 346 21 75
e-mail: sekretariat.koszalin@caritas.pl
© Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Wykonanie: strony internetowe słupsk
Wspierają nas:
 • 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • PKO_FND_LOGO_RGB.jpg
 • port.png
 • selgros.png
 • logo-kulczyk.jpg