05.07.2019

Podprogram 2018 - podsumowanie

Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej w czerwcu 2018 roku zakończył realizację Podprogramu 2018 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.Pomoc żywnościową otrzymać mogły osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą i uzyskujące dochód nieprzekraczający 1 402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 1 056 zł w przypadku osoby w rodzinie (dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej).

 

więcej...

15.04.2019

Aktualna lista OPL (Organizacji Partnerskich Lokalnych)

Zachęcamy do zapoznania się ze zaktualizowaną listą OPL (Organizacji Partnerskich Lokalnych) - punktów wydawania żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2018.

Zestawienie OPL.pdf

więcej...

01.04.2019

Harmonogram najbliższym warsztatów w ramach Programu POPŻ, Podprogram 2018

MIEJSCOWOŚĆ CARITAS PARAFII DATA
Słupsk Caritas Parafii pw. św.Maksymiliana Kolbego 24.04.2019
Drawsko Pomorskie Caritas Parafii pw. Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa 26.04.2019
Piła Caritas Parafii pw. MB Częstochowskiej  29.04.2019
Bobolice Caritas Parafii pw. WNMP  06.05.2019
Kalisz Pomorski Caritas Parafii pw. MB Królowej Polski  06.05.2019
Miastko Caritas Parafii pw. Miłosierdzia Bożego  07.05.2019
Zegrze Pomorskie Caritas Parafii pw. MB Częstochowskiej  08.05.2019
Kowalki Świetlica Wiejska w Kowalkach 09.05.2019
Słupsk Caritas Parafii pw. Maksymiliana Kolbego 10.05.2019
Jastrowie Caritas Parafii pw. NMP Królowej Polski 13.05.2019
Czarne Caritas Parafii pw. WNMP  20.05.2019
Wałcz Caritas Parafii pw. św. Mikołaja 24.05.2019
Wałcz Caritas Parafii pw. św. Antoniego  27.05.2019

więcej...

08.03.2019

Harmonogram warsztatów w ramach POPŻ, Podprogram 2018

Harmonogram najbliższym warsztatów w ramach Programu POPŻ, Podprogram 2018

 

Miejscowość Caritas parafii Data
Kretomino Caritas przy parafii pw. Trójcy Świętej 05.03.2019
Słupsk  Caritas przy parafii p.w. św. Maksymiliana Kolbego 07.03.2019
Bobolice Caritas Parafii pw. WNMP 12.03.2019
Sławno Caritas Parafii pw. Wniebowzięcia NMP 14.03.2019
Miastko Caritas Parafii pw. Miłosierdzia Bożego 26.03.2019
Szczecinek Caritas Parafii pw. Św. Rozalii 28.03.2019
Zegrze Pomorskie Caritas Parafii pw. MB Częstochowskiej 02.04.2019
Świeszyno Caritas Parafii pw. Narodzenia NMP  04.04.2019
Kowalki Świetlica Wiejska w Kowalkach 09.04.2019

więcej...

06.12.2018

Harmonogram warsztatów w ramach POPŻ, Podprogram 2018

Poniżej przedstawiamy harmonogram warsztatów w ramach Programu POPŻ na kolejne miesiące.

 

Miejscowość Caritas parafii Data
Miastko Caritas Parafii pw. Miłosierdzia Bożego 15.01.2019
Piła Caritas Parafii pw. MB Częstochowskiej 11.01.2019
Drawsko Pomorskie Caritas Parafii pw. Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa 14.01.2019
Wałcz Caritas parafii p.w św. Antoniego w Wałczu 25.01.2019
Wałcz Caritas parafii p.w św. Mikołaja w Wałczu 28.01.2019
Kalisz Pomorski Caritas Parafii pw. MB Królowej Polski 04.02.2019
Okonek Caritas Parafii pw. Matki Bożej od Wykupu Niewolników 11.02.2019
Biała Caritas Parafii pw. Wszystkich Świętych 18.02.2019
Kowalki Tychowo Świetlica Wiejska w Kowalkach 19.02.2019
Szczecinek Caritas Parafii pw. Św. Rozalii 28.03.2019
Jastrowie Caritas Parafii pw. NMP Królowej Polski 25.02.2019
Czarne Caritas Parafii pw. WNMP 15.03.2019
Wałcz Caritas parafii p.w św. Antoniego w Wałczu 11.03.2019
Wałcz Caritas parafii p.w św. Mikołaja w Wałczu 18.03.2019
Kalisz Pomorski Caritas Parafii pw. MB Królowej Polski 25.03.2019
Drawsko Pomorskie Caritas Parafii pw. Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa 01.04.2019

więcej...

11.10.2018

Harmonogram warsztatów w ramach POPŻ, Podprogram 2018

Zapraszamy osoby zakwalifikowane do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, do uczestnictwa w warsztatach żywieniowych, dietetycznych i zdrowego odżywiania.

 

Miejscowość Caritas parafii Data
Zegrze Pomorskie Caritas Parafii pw. MB Częstochowskiej 06.11.2018
Pniewo Caritas Parafii pw. św. Jana Chrzciciela 10.11.2018
Okonek Caritas Parafii pw. Matki Bożej od Wykupu Niewolników 19.11.2018
Jastrowie Caritas Parafii pw. NMP Królowej Polski 26.11.2018
Świeszyno Caritas Parafii pw.Narodzenia NMP  29.11.2018
Biała Caritas Parafii pw. Wszystkich Świętych 03.12.2018
Czarne Caritas Parafii pw. WNMP 10.12.2018
Bobolice Caritas Parafii pw. WNMP 11.12.2018
Sławno Caritas Parafii pw. Wniebowzięcia NMP 14.12.2018

więcej...

01.10.2018

Informacje

"Informujemy, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358), od dnia 1 października 2018 r., kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy wynosi odpowiednio: 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1 056 PLN dla osoby w rodzinie"

 

 

więcej...

01.08.2018

Podprogram 2018 - wytyczne programowe

Załączniki, które wypełniają Organizacje Partnerskie Lokalne (Caritas parafialne):

Zalacznik_nr_1-1.xls - lista osób zakwalifikowalnych do Programu (tworzona przez Caritas parafialne na podstawie skierowań)

Zalacznik_nr_2.xlsx - ewidencja wydanych artykułów spożywczych

Zalacznik_nr_4.xlsx  - ewidencja przyjętych i wydanych artykułów spożywczych (wypełniana przez Caritas parafialne co miesiąc)

Zalacznik_nr_10.xlsx - sprawozdanie półroczne z wydanych artykułów spożywczych oraz podział osób ze względu na podane kryteria (wypełniane co pół roku)

Zalacznik_nr_8.xlsx - lista obecności na warsztatach żywieniowych

więcej...

01.08.2018

Podprogram 2018 - przystąpienie do kolejnej edycji

 


Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej po raz kolejny przystąpiła do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Przed nami edycja programu - Podprogram 2018, która trwała będzie od sierpnia 2018 do czerwca 2019r.

Pomoc w postaci paczek żywnościowych udzielana będzie osobom i rodzinom, spełniającym kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj.:

więcej...

25.06.2018

Podprogram 2017- podsumowanie

Od sierpnia 2017 roku 370 ton artykułów spożywczych o wartości 1830770,387 zł  trafiło do 7253 osób ubogich zakwalifikowanych do programu. Osoby najbardziej potrzebujące otrzymały między innymi cukier, mleko, miód, ser, ryż, makaron, olej rzepakowy, powidła śliwkowe, koncentrat pomidorowy, pasztet, szynka, fasola biała, kabanosy, marchewka z groszkiem oraz herbatniki. Pomoc można było uzyskać w 21 punktach wydawania żywności - Caritas parafialnych.

Caritas wspiera osoby i rodziny podlegające deprywacji materialnej, która polega na braku możliwości zaspokojenia potrzeb żywieniowych. Dlatego szczególną pomocą żywnościową podczas realizacji Podprogramu 2017 objęte były rodziny wielodzietne i dysfunkcyjne, które oczekiwały zwiększonej ilości produktów żywnościowych. Dostęp do pomocy żywnościowej  zapewniony był bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych to otrzymania tej pomocy.

 

więcej...

Kontakt:

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
ul. bpa Cz. Domina 8, 75-061 Koszalin

tel. +48 94 342 36 90, fax +48 94 346 21 75
e-mail: sekretariat.koszalin@caritas.pl
© Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Wykonanie: strony internetowe słupsk
Wspierają nas:
 • 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • PKO_FND_LOGO_RGB.jpg
 • port.png
 • selgros.png
 • logo-kulczyk.jpg