Region Dobrego Wsparcia

 


UE.png

region_dobrego_wsparcia.jpg

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w partnerstwie z Województwem zachodniopomorskim, Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej oraz  Fundacją Nauka dla Środowiska, w okresie od 01.04.2020 r. do 31.03.2023 r. na terenie województwa zachodniopomorskiego, realizuje projekt pt. „Region Dobrego Wsparcia”.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 i ma na celu zwiększenie dostępności usług społecznych, w szczególności usług środowiskowych, opiekuńczych oraz usług wsparcia dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Jest to kontynuacja projektu „Dobre wsparcie-system lokalnych usług społecznych”, nagrodzonego w konkursie UE na najbardziej innowacyjny projekt społeczny finansowany ze środków europejskich - RegioStars 2019.

 

W ramach projektu realizowane są:

a) usługi opiekuńcze (sąsiedzkie usługi skierowane do osób niesamodzielnych), w których zakres wchodzi m. in.:

- pomoc w dokonywaniu zakupów,
- pomoc przy gotowaniu i podawaniu posiłków,
- pomoc przy wykonywaniu prac porządkowych,
- pomoc w praniu odzieży i bielizny,
- pomoc w uiszczaniu opłat, dotarciu do lekarzy, placówek i urzędów,
- towarzyszenie na spacerach,
- informowanie rodziny i pozostałych służb o pogorszeniu stanu zdrowia i sytuacjach kryzysowych,
- odwiedziny w szpitalu;

b) pomoc specjalistów (między innymi: psychologa, fizjoterapeuty, prawnika);

c) bezpłatne wypożyczeni sprzętu rehabilitacyjnego;

d) bezpłatny pobyt w mieszkaniu wytchnieniowym dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

Uczestnikiem projektu korzystającym ze wsparcia, może być osoba niesamodzielna mieszkająca na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Osoba niesamodzielna to osoba, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Opiekun osoby niesamodzielnej nie musi posiadać kwalifikacji wymaganych w usługach opiekuńczych, ale powinien być osobą zaufaną, zdolną do pracy na rzecz osoby niesamodzielnej i pozostającą w codziennym kontakcie z podopiecznym.

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Kontakt:
tel. 728-402-966, tel. 539-677-766, e-mail: dobrewsparcie@caritas.pl

Regulamin udziału w projekcie RDW 

Kontakt:

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
ul. bpa Cz. Domina 8, 75-061 Koszalin

tel. +48 94 342 36 90
e-mail: sekretariat.koszalin@caritas.pl
© Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Wykonanie: strony internetowe słupsk
Wspierają nas:
 • 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • PKO_FND_LOGO_RGB.jpg
 • port.png
 • selgros.png
 • logo-kulczyk.jpg