Sprawozdania

Caritas "Pomagam Bliźniemu":

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne Caritas "Pomagam Bliźniemu" 2017

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne Caritas "Pomagam Bliźniemu" 2016

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne Caritas "Pomagam Bliźniemu" 2015

Warsztat Terapii Zajęciowej w Leżenicy:

Sprawodzdanie z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej 2017r Leżenica

Sprawozdanie z dziaalnoci Warsztatu Terapii Zajciowej 2016r. Leżenica

Sprawozdanie z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Leżenicy

Bursa szkolna dla chłopców im. św. Stanisława Kostki w Szczecinku:

Rozliczenie z udzielonej dotacji. Bursa im. Stanisława Kostki w Szczecinku

Rozliczenie dotacji Bursy szkolnej w Szczecinku za rok 2017

Centrum Charytatywno-Opiekuńcze Caritas pw. Matki Bożej z Lourdes w Pile:

Rozliczenie wykorzystania dotacji otrzymanej w roku 2017 Przedszkole Caritas nr 1

Rozliczenie wykorzystania dotacji otrzymanej w roku 2017 Przedszkole Caritas nr 2

Sprawozdanie częściowe  z  wykoniania zadania publicznego "Prowadzenie Środowiskowgo Domu Samopomocy Caritas" za rok 2017

Rozliczenie dotacji Centrum Charytatywno-Opiekuńcze w Pile str.1     str.2

Rozliczenie dotacji Centrum Charytatywno-Opiekucze w Pile 2016

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego za_rok 2016

Sprawozdeanie merytoryczne z działalnoci Przedszkola nr 2 w Leżenicy za 2016

Sprawozdanie częściowe z wykonania zadania publicznego "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas"

Sprawozdanie Środowiskowy Dom Samopomocy 2016

Centrum Kryzysowe dla Kobiet i Kobiet z dziećmi "Nadzieja" im. św. Jana Pawła II w Koszalinie:

Sprawozd.-wspieranie dział. o char. interw. kryzys. dla kobiet i kobiet z dziecmi dotkniętych przemocą

Sprawozdanie merytoryczne Centrum Kryzysowe w Koszalinie za rok 2017

Sprawozdanie merytoryczne Centrum Kryzysowe w Koszalinie za 2016

Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza Caritas dla dzieci w Koszalinie:

Sprawozdanie-prowadzenie działań socjoterapeutycznych i opiekuczo-wych. dla dzieci i modzieży

Sprawozdanie merytoryczne z dziaalnoci świetlcy dla dzieci za rok 2017.pdf

Sprawozdanie merytoryczne z działalnoci świetlicy za 2016 rok

Sprawozdania z wykonania zadań publicznych:

Sprawozdanie - Pomocna Dłoń. pdf

Sprawozdanie - Mam zdrowie, mam nadzieję. pdf

Kontakt:

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
ul. bpa Cz. Domina 8, 75-061 Koszalin

tel. +48 94 342 36 90, fax +48 94 346 21 75
e-mail: sekretariat.koszalin@caritas.pl
© Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Wykonanie: strony internetowe słupsk
Wspierają nas:
 • 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • PKO_FND_LOGO_RGB.jpg
 • port.png
 • selgros.png
 • logo-kulczyk.jpg