Infolinia Caritas Zostań wolontariuszem Pomoc dla Ukrainy Koordynatorzy lokalni Aktualności

Zamówienia/przetargi

14.04.2022


Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej unieważnia postępowanie nr 11/TERM/Koszalin/2022 na wykonanie termomodernizacji wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej oraz wykonaniem i wdrożeniem systemu zarządzania energią BMS w budynku w Koszalinie, w ramach projektu pn. „Zmniejszenie zużycia energii i emisji CO2 z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w 6 obiektach zlokalizowanych na terenie Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej”, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach programu priorytetowego 3.4 Budownictwo Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie,
z uwagi na okoliczność, iż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


 29.03.2022


Wyniki postępowania na wybór wykonawcy na wykonanie termomodernizacji wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej budynku w Ostrowcu, w ramach projektu pn. „Zmniejszenie zużycia energii i emisji CO2 z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w 6 obiektach zlokalizowanych na terenie Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej”, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach programu priorytetowego 3.4 Budownictwo Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.

W ww. postępowaniu wybrany został wykonawca:

SAW-BUD Piotr Sawicki

ul. Leśna 3, 78-600 Wałcz


 28.03.2022


Zapytanie ofertowe na wykonanie termomodernizacji wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej oraz wykonaniem i wdrożeniem systemu zarządzania energią BMS w budynku w Koszalinie, w ramach projektu pn. „Zmniejszenie zużycia energii i emisji CO2 z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w 6 obiektach zlokalizowanych na terenie Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej”, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach programu priorytetowego 3.4 Budownictwo Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.

pytania_i_odpowiedzi20220407.docx

zapytanie ofertowe.docx

zalacznik1_opz.docx

1A_Dokumentacja.zip

1B_Audyt_energetyczny.pdf

1C_Decyzja.pdf

zalacznik2_formularz_ofertowy.doc

zalacznik3_oswiadczenie_wykonawcy_o_spelnieniu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu.doc

zalacznik4_oswiadczenie_o_braku_powiazan_kapitalowych_iosobowych.docx

zalacznik5_zestawienie wykonanych robot.doc 

zalacznik6_umowa_wzor.doc

 


 08.03.2022


 Zapytanie ofertowe na wykonanie termomodernizacji wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej budynku w Ostrowcu,w ramach projektu pn. „Zmniejszenie zużycia energii i emisji CO2 z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w 6 obiektach zlokalizowanych na terenie Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej”, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach programu priorytetowego 3.4 Budownictwo Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.

zapytanie ofertowe_Ostrowiec_budowlane.docx

zalacznik1_opz_termo_Ostrowiec.docx

zalacznik_1A_Audyt Energ Ostrowiec aktualizacja.pdf

załącznik 1B

budowlana.zip

CWU_sanit.zip

elektryczne.zip

instalacja co.zip

Instalacja_PV.zip

Przedmiary.zip

zalacznik2_formularz_ofertowy.doc

zalacznik3_oswiadczenie_wykonawcy_o_spelnieniu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu.doc

zalacznik4_oswiadczenie_o_braku_powiazan_kapitalowych_iosobowych.docx

zalacznik5_zestawienie wykonanych robot.doc

zalacznik6_umowa_wzor.doc

 


 16.02.2022


 Wyniki postępowania na wybór wykonawcy na wykonanie termomodernizacji wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej budynku zlokalizowanego pod adresem: ul. Ostrobramska 1, 78-106 Kołobrzeg Podczele w ramach projektu pn. „Zmniejszenie zużycia energii i emisji CO2 z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w 6 obiektach zlokalizowanych na terenie Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej”, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach programu priorytetowego 3.4 Budownictwo Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.

W ww. postępowaniu wybrana została:

Firma Transportowo-Handlowa

mgr Karolina Szymeta

ul. Gryfitów 4-6, 78-100 Kołobrzeg


 08.02.2022


 Informacja o wyborze wykonawcy

Dotyczy: zapytanie ofertowe E16/01/2022 z dnia 27.01.2022 r. dotyczące dostawy bonów żywnościowych i towarowych.

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej informuje, iż w odpowiedzi na zapytanie  ofertowe E16/01/2022 z dnia 27.01.2022 r., dotyczące dostawy bonów żywnościowych i towarowych, wpłynęła 1 oferta, która spełnia wszystkie wymagania wskazane w przedmiotowym zapytaniu ofertowym.
Wykonawcą przedmiotu zamówienia – dostawy bonów żywnościowych i dostawy bonów towarowych,  została firma:
Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o.
z siedzibą:
Ul. Rzymowskiego 53
02-697 Warszawa


29.01.2022


Zapytanie ofertowe na wykonanie termomodernizacji wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej budynku zlokalizowanego pod adresem: ul. Ostrobramska 1, 78-106 Kołobrzeg Podczele w ramach projektu pn. „Zmniejszenie zużycia energii i emisji CO2 z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w 6 obiektach zlokalizowanych na terenie Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej”, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach programu priorytetowego 3.4 Budownictwo Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.

pytania_i_odpowiedzi20220209.docx

zapytanie ofertowe_podczele_budowlane.docx

zalacznik1_opz_termo_podczele.docx

   załącznik 1A:

   PTW_W_Dom_Rekol_Arch.zip

   PTW_Dom_Rekol_Fotovolt.zip

   PTW_Dom_Rekol_IE.zip

   PTW_Dom_Rekol_IE_Niskopr.zip

   PTW_Dom_Rekol_IS.zip

   PTW_Dom_Rekol_Konstr.zip

   1A_2_Dom_Reko_Spec.zip

   1A_3_Dom_Rekol_Zalaczniki.zip

   1A_4_Przedmiary.zip

   1B_Podczele_decyzja_pozwolenie_na_budowe.pdf

   1C_Podczele-Audyt_En_akt.pdf

   1D_RDOS-Dec_Podczele.pdf

   1E_Podczele-Inw_eksp_ornitolog.pdf

   1F_MKZ-postanowienie.pdf

   1G_MKZ-uzgodnienie.pdf

zalacznik2_formularz_ofertowy.doc

zalacznik3_oswiadczenie_wykonawcy_o_spelnieniu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu.doc

zalacznik4_oswiadczenie_o_braku_powiazan_kapitalowych_iosobowych.docx

zalacznik5_zestawienie wykonanych robot.doc

zalacznik6_umowa_wzor.doc

 


 27.01.2022


Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej zaprasza do złożenia oferty na dostawę bonów żywnościowych i towarowych.

Zamówienie będzie przeprowadzone w ramach Projektu „Przeciw niesprawiedliwości”, realizowanego na podstawie Umowy DFS-VI.7211.85.2021 z dnia 30.12.2021 r., pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Zamawiającym, na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości, w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2022-2025.
Projekt sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Zapytanie ofertowe - bony E16-01-2022.pdf

Załącznik nr 1 _formularz ofertowy E16-01-2022.docx

Załącznik nr 2 _wykaz doświadczenia i potencjału-E16-01-2022.docx

Załącznik nr 3 _opis przedmiotu zamówienia bony 2021 do E16-01-2022.pdf

Załacznik nr 4 do zapytania ofertowego - umowa E16-01-2022.pdf

 


 10.01.2022


Wyniki postępowania na wybór wykonawcy na wykonanie termomodernizacji 2 budynków: pawilonu wczasowego i stołówki w Ośrodku Wypoczynkowym „Pleśna Park”w ramach projektu pn. „Zmniejszenie zużycia energii i emisji CO2 z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w 6 obiektach zlokalizowanych na terenie Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej”.

W ww. postępowaniu wybrana została:

Firma Transportowo-Handlowa

mgr Karolina Szymeta

ul. Gryfitów 4-6, 78-100 Kołobrzeg


 17.12.2021


Zapytanie ofertowe na wykonanie termomodernizacji 2 budynków: pawilonu wczasowego i stołówki w Ośrodku Wypoczynkowym „Pleśna Park”w ramach projektu pn. „Zmniejszenie zużycia energii i emisji CO2 z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w 6 obiektach zlokalizowanych na terenie Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej”.

pytania_i_odpowiedzi_20211228.docx

pytania_i_odpowiedzi_20211223.docx

zapytanie ofertowe.docx

zalacznik1_opz.docx

zalacznik2_formularz_ofertowy.doc

zalacznik3_oswiadczenie_wykonawcy_o_spelnieniu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu.doc

zalacznik4_oswiadczenie_o_braku_powiazan_kapitalowych_i osobowych.docx

zalacznik5_zestawienie wykonanych robot.doc

zalacznik6_UMOWA_wzor.doc

1A_dokumentacja_projektowa_budynkow.zip

1A_dokumentacja_projektowa_instalacji_sanitarnych_zewnetrznych_i_oswietlenia_zewnetrznego.zip

1B_decyzja_pozwolenie_na_budowe.pdf

1C_decyzja_RDOS_.pdf

1D_decyzja_konserwator_pawilon.pdf

1E_decyzja_konserwator_stolowka.pdf

1F_Ekspertyza przyrodnicza - budynek pawilonu.pdf

1G_Ekspertyza przyrodnicza - budynek stołówki.pdf

STWiOR.zip

Kontakt:

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
ul. bpa Cz. Domina 8, 75-061 Koszalin

tel. +48 94 342 36 90
e-mail: sekretariat.koszalin@caritas.pl
© Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Wykonanie: strony internetowe słupsk
Wspierają nas:
 • 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • PKO_FND_LOGO_RGB.jpg
 • port.png
 • selgros.png
 • logo-kulczyk.jpg