Zamówienia/przetargi

03.09.2019


 Informujemy, że postępowanie na usługę wykonania strony internetowej w ramach zapytania ofertowego nr 3/DSM/2019 z dnia 13.08.2019 zostało unieważnione z uwagi na niedoszacowanie zamówienia.


 02.09.2019


Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego dotyczącego przewozu artykułów spożywczych, wybrany został wykonawca.  Usługi transportowe – przewóz artykułów spożywczych, świadczone będą w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, realizowanego w Podprogramie 2019.

Poniżej, Protokół wyboru wykonawcy.

Protokół wyboru wykonawcy


 23.08.2019


Informujemy, że termin składania ofert w ramach zapytania ofertowego nr 3/DSM/2019 z dnia 13.08.2019r. na usługę wykonania strony internetowej w ramach środków przyznanych na realizację projektu „Przebudowa budynku Domu Samotnej Matki w Koszalinie celem świadczenia wysokiej jakości usług społecznych”, został przedłużony do dnia 30.08.2019r.

Poniżej zaktualizowane zapytanie ofertowe.

Zapytanie Ofertowe_strona_zaktualizowane.docx.pdf


 21.08.2019


Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej informuje, iż zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia warsztatów żywieniowych dietetycznych z dnia 14 sierpnia zostaje unieważnione. 


14.08.2019


 Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie usług transportowych - przewóz artykułów spożywczych nie wymagających warunków chłodniczych.

Zamówienie będzie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2019.

Zapytanie ofertowe - transport.pdf

Załacznik 1 - Formularz ofertowy.docx

zalacznik 1A_oswiadczenie_wykonawcy_o_spelnieniu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu.doc

Zalacznik 1B_oswiadczenie_o_braku_powiazan_kapitalowych_lub_osobowych.docx


14.08.2019


Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej zaprasza do złożenia oferty na prowadzenie warsztatów kulinarnych, dietetycznych, dotyczących zdrowego odżywiania, edukacji ekonomicznej.

Zamówienie będzie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2019

Zapytanie ofertowe_dzialania_towarzyszace.pdf

Załącznik_1_formularz_ofertowy.docx

Załącznik_1A_moduły_wartsztatowe.docx

Załącznik_1B_wykształcenie.docx

Załącznik_1C_doświadczenie.docx

Zalacznik_2_oswiadczenie_o_braku_powiazan_kapitalowych_lub_osobowych.docx

Załącznik_3_oświadczenie.docx


 13.08.2019


 ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę wykonania strony internetowej w ramach środków przyznanych na realizację projektu „Przebudowa budynku Domu Samotnej Matki w Koszalinie celem świadczenia wysokiej jakości usług społecznych”

Zapytanie Ofertowe.pdf

formularz oferty.docx

oswiadczenie_o_braku_powiazan.docx

oswiadczenie_wykonawcy_o_spelnieniu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu.doc

umowa_wzór.doc


 13.08.2019


 ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTYCZĄCE ORGANIZACJI WYJAZDÓW OSOBY

UPRAWNIONEJ WRAZ Z POZOSTAJĄCĄ POD JEJ OPIEKĄ OSOBĄ MAŁOLETNIĄ

Zamówienie będzie realizowane w ramach umowy nr DFS-II.7211.204.2019 zawartej pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Zamawiającym, realizowanej w związku z ogłoszeniem z dnia 02.11.2018, nr DFS-II.7211.2421/18 o XXXIX otwartym konkursie na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu


Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym (Program Pomocy Osobom Pokrzywdzonym na lata 2019 – 2021 z dnia 24 października 2018 r.) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019-2021.

Głównym założeniem realizacji projektu jest udzielanie wsparcia pokrzywdzonym, świadkom oraz osobom im najbliższym. Pomoc będzie miała charakter kompleksowy to znaczy, że znajdą się w jej zakresie zarówno elementy materialne, jak i te bardziej miękkie, merytoryczne. Celem Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej jest ograniczenie występowania wykluczenia społecznego wśród osób dotkniętych przestępstwem, wsparcie ich a także długotrwała, pozytywna zmiana ich sytuacji życiowej.

Zapytanie ofertowe - wyjazdy maloletnich 2019
Zalacznik nr 1 do zapytania ofertowego_formularz ofertowy
Zalacznik nr 2 do zapytania ofertowego_wykaz doswiadczenia
Zalacznik nr 3 do zapytania ofertowego_opis przedmiotu zamowienia 


01.04.2019 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI CATERINGOWE w dniach od 01.05.2019 – 30.09.2019

Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonanie usług cateringowych.

Do realizacji przedmiotowego zamówienia Zamawiający wybrał ofertę wykonawcy:

 • Jacek Styczyński, ul. Błękitna 23/17, 78-100 Kołobrzeg, cena: 89,96 brutto brutto za osobodzień.

 10.03.2019 


ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usług cateringowych w ramach projektu „Dobre Wsparcie – system lokalnych usług społecznych”

Zapytanie ofertowe.pdf

oswiadczenie.pdf

Formularz oferty wyzywienie.pdf


 28.01.2019 


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI REHABILITACYJNE NA TERENIE WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na „Wykonanie usług rehabilitacyjnych”.

Do realizacji przedmiotowego zamówienia Zamawiający wybrał ofertę wykonawcy:

 • Krzysztof Parciany, ul. Bema 2/10 73-150 Łobez
 • Tomasz Tudryn, ul. Chałbińskiego 8c/4, 75-581 Koszalin
 • Krzysztof Skarbek, ul. Jaworowa 6, 75-681 Koszalin

 10.01.2019 


 ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia na usługi rehabilitacyjne w dniach od 01.02.2019 do 30.11.2019 w ramach projektu „Dobre Wsparcie – system lokalnych usług społecznych”.  

 Zapytanie ofertowe.docx

oswiadczenie.docx

Formularz oferty rehabilitant.docx

Kontakt:

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
ul. bpa Cz. Domina 8, 75-061 Koszalin

tel. +48 94 342 36 90, fax +48 94 346 21 75
e-mail: sekretariat.koszalin@caritas.pl
© Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Wykonanie: strony internetowe słupsk
Wspierają nas:
 • 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • PKO_FND_LOGO_RGB.jpg
 • port.png
 • selgros.png
 • logo-kulczyk.jpg