Infolinia Caritas Zostań wolontariuszem Pomoc dla Ukrainy Koordynatorzy lokalni Aktualności

Zamówienia/przetargi

27.01.2023


Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej zaprasza do złożenia oferty na dostawę bonów żywnościowych i towarowych

Zamówienie będzie przeprowadzone w ramach Projektu „Przeciw niesprawiedliwości", realizowanego na podstawie Umowy DFS-VI.7211.85.2021 z dnia 30.12.2021 r., pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Zamawiającym, na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości, w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2022-2025.
Projekt sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

zapytanie ofertowe E16-01-2023.pdf

zał. 1 - Formularz ofertowy

zał. 2 - Wykaz doświadczenia oraz dysponowania placówkami realizującymi bony

zał. 3 - Opis przedmiotu zamówienia

zał. 4 - Wzór umowy

zał. 5 - Pytania i odpowiedzi

Kontakt:

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
ul. bpa Cz. Domina 8, 75-061 Koszalin

tel. +48 94 342 36 90
e-mail: sekretariat.koszalin@caritas.pl
© Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Wykonanie: strony internetowe słupsk
Wspierają nas:
 • 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • PKO_FND_LOGO_RGB.jpg
 • port.png
 • selgros.png
 • logo-kulczyk.jpg