Zamówienia/przetargi

10.07.2019


 W okresie od 18.06.2019 r. do 26.06.2019 r. na stronie internetowej Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej upubliczniono zapytanie ofertowe na świadczenie usług związanych z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym. Wykonawcą przedmiotu zamówienia została firma:

DC CENTRUM sp. z o.o., Biuro Wsparcia Zarządzania, ul. Reglowa 3, 60-113 Poznań, NIP: 778-146-42-57.


 18.06.2019


ZAPYTANIE OFERTOWE


Zapraszamy do składania ofert w zapytaniu dotyczącym świadczenia usług związanych z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym.

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami do pobrania pod linkiem:

Zapytanie_ofertowe z załącznikami.pdf


 24.04.2019


Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej zaprasza do złożenia oferty na dostawę 20 kpl. (40 szt.) kijów nordic walking.

Zamówienie będzie realizowane w ramach środków przyznanych na realizację projektu „Eko meeting - poznawanie walorów przyrodniczych Lokalnej Grupy Działania”
Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej realizuje projekt „Eko meeting - poznawanie walorów przyrodniczych Lokalnej Grupy Działania” nr 00385-6935-UM1610573/18 z dnia 14.12.2018 r. (zwanym dalej: projekt) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie  4.8 Promowanie  obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
Projekt wspierający rozwój obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Poniżej znajduje się zapytanie ofertowe oraz załączniki:

zapytanie 06-LGD-2019
Protokół postępowania 06-LGD-2019
zal 1 - formularz oferty - 06-LGD-2019
zal 2 - oswiadczenie o braku powiazan 06-LGD-2019
zal 3 - oswiadczenia 06-LGD-2019
zalacznik 4 do 06-LGD-2019


 Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej zaprasza do złożenia oferty na dostawę przyczepy do przewozu 13 szt. kajaków.

Zamówienie będzie realizowane w ramach środków przyznanych na realizację projektu „Eko meeting - poznawanie walorów przyrodniczych Lokalnej Grupy Działania”
Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej realizuje projekt „Eko meeting - poznawanie walorów przyrodniczych Lokalnej Grupy Działania” nr 00385-6935-UM1610573/18 z dnia 14.12.2018 r. (zwanym dalej: projekt) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie  4.8 Promowanie  obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
Projekt wspierający rozwój obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Poniżej znajduje się zapytanie ofertowe oraz załączniki:

zmiana do zapytania 05-LGD-2019
Protokół postępowania 05-LGD-2019 
zapytanie 05-LGD-2019
zal 1 - formularz oferty - 05-LGD-2019
zal 2 - oswiadczenie o braku powiazan 05-LGD-2019
zal 3 - oswiadczenia 05-LGD-2019
zalacznik 4 do 05-LGD-2019


23.04.2019


 Chcielibyśmy zachęcić Państwa do złożenia oferty na dostawę bonów żywnościowych i towarowych.

Zamówienie będzie realizowane w ramach umowy nr DFS-V.7222.30.2019 zawartej pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Zamawiającym, realizowanej w związku z ogłoszeniem z dnia 18.12.2018, nr DFS-II.7222.33/18 o I otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na rok 2019, w ramach Programu Pomocy Postpenitencjarnej udzielanej przez organizację pozarządowe z Funduszu Sprawiedliwości na rok 2019.

Poniżej znajduje się zapytanie ofertowe oraz załączniki:
Zapytanie ofertowe - bony-2
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego_formularz ofertowy bony-2
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego_wykaz doświadczenia i potencjału-2
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego_opis przedmiotu zamówienia bony-3
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 


 8.04.2019


 Zapytanie ofertowe na dostawę kijów nordic walking.

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej zaprasza do złożenia oferty na dostawę kijów nordic walking.

Zamówienie będzie realizowane w ramach środków przyznanych na realizację projektu „Eko meeting - poznawanie walorów przyrodniczych Lokalnej Grupy Działania”
Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej realizuje projekt „Eko meeting - poznawanie walorów przyrodniczych Lokalnej Grupy Działania” nr 00385-6935-UM1610573/18 z dnia 14.12.2018 r. (zwanym dalej: projekt) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie  4.8 Promowanie  obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
Projekt wspierający rozwój obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Poniżej znajduje się zapytanie ofertowe oraz załączniki:

zal 1 - formularz oferty - 04-LGD-2019

zal 2 - oswiadczenie o braku powiazan 04-LGD-2019

zal 3 - oswiadczenia 04-LGD-2019

zal 4 - wzor umowy 04-LGD-2019

Zapytanie ofertowe 04-LGD-2019

Protokol postepowania 04-LGD-2019.pdf


 Zapytanie ofertowe na dostawę rowerów oraz kamizelek odblaskowych.

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej zaprasza do złożenia oferty na dostawę rowerów oraz kamizelek odblaskowych.

Zamówienie będzie realizowane w ramach środków przyznanych na realizację projektu „Eko meeting - poznawanie walorów przyrodniczych Lokalnej Grupy Działania”
Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej realizuje projekt „Eko meeting - poznawanie walorów przyrodniczych Lokalnej Grupy Działania” nr 00385-6935-UM1610573/18 z dnia 14.12.2018 r. (zwanym dalej: projekt) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie  4.8 Promowanie  obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
Projekt wspierający rozwój obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Poniżej znajduje się zapytanie ofertowe oraz załączniki:

Zapytanie ofertowe 03-LGD-2019

zal 1 - formularz oferty - 03-LGD-2019

zal 2 - oswiadczenie o braku powiazan 03-LGD-2019

zal 3 - oswiadczenia 03-LGD-2019

zal 4 - wzor umowy 03-LGD-2019

Protokol postepowania 03-LGD-2019.pdf


Zapytanie ofertowe na dostawę przyczepy do przewozu kajaków.

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej zaprasza do złożenia oferty na dostawę przyczepy do przewozu 13 szt. kajaków.

Zamówienie będzie realizowane w ramach środków przyznanych na realizację projektu „Eko meeting - poznawanie walorów przyrodniczych Lokalnej Grupy Działania”
Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej realizuje projekt „Eko meeting - poznawanie walorów przyrodniczych Lokalnej Grupy Działania” nr 00385-6935-UM1610573/18 z dnia 14.12.2018 r. (zwanym dalej: projekt) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie  4.8 Promowanie  obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
Projekt wspierający rozwój obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Poniżej znajduje się zapytanie ofertowe oraz załączniki:

zapytanie ofertowe 02-LGD-2019

zal 1 - formularz oferty - 02-LGD-2019

zal 2 - oswiadczenie o braku powiazan 02-LGD-2019

zal 3 - oswiadczenia 02-LGD-2019

zal 4 - wzor umowy 02-LGD-2019

Protokol postepowania 02-LGD-2019.pdf


 Zapytanie ofertowe na dostawę kajaków jednoosobowych i kajaków dwuosobowych wraz z wiosłami oraz kapoków.

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej zaprasza do złożenia oferty na dostawę kajaków jednoosobowych i dwuosobowych wraz z wiosłami oraz kapoków.

Zamówienie będzie realizowane w ramach środków przyznanych na realizację projektu „Eko meeting - poznawanie walorów przyrodniczych Lokalnej Grupy Działania”
Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej realizuje projekt „Eko meeting - poznawanie walorów przyrodniczych Lokalnej Grupy Działania” nr 00385-6935-UM1610573/18 z dnia 14.12.2018 r. (zwanym dalej: projekt) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie  4.8 Promowanie  obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
Projekt wspierający rozwój obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Poniżej znajduje się zapytanie ofertowe oraz załączniki:

zapytanie ofertowe 01-LGD-2019

zal 1 - formularz oferty - 01-LGD-2019

zal 2 - oswiadczenie o braku powiazan 01-LGD-2019

zal 3 - oswiadczenia 01-LGD-2019

zal 4 - wzor umowy 01-LGD-2019

Protokol postepowania 01-LGD-2019

 05.04.2019


 Zapytanie ofertowe na dostawę bonów żywnościowych i towarowych.

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej zaprasza do złożenia oferty na dostawę bonów żywnościowych i towarowych.

Zamówienie będzie realizowane w ramach umowy nr DFS-II.7211.204.2019 zawartej pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Zamawiającym, realizowanej w związku z ogłoszeniem z dnia 02.11.2018, nr DFS-II.7211.2421/18 o XXXIX otwartym konkursie na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym (Program Pomocy Osobom Pokrzywdzonym na lata 2019 – 2021 z dnia 24 października 2018 r.) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019-2021.

Poniżej znajduje się zapytanie ofertowe oraz załączniki:

Zapytanie ofertowe - bony-2

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego_formularz ofertowy bony-2

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego_wykaz doświadczenia i potencjału-2

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego_opis przedmiotu zamówienia bony-3

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kontakt:

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
ul. bpa Cz. Domina 8, 75-061 Koszalin

tel. +48 94 342 36 90, fax +48 94 346 21 75
e-mail: sekretariat.koszalin@caritas.pl
© Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Wykonanie: strony internetowe słupsk
Wspierają nas:
 • 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • PKO_FND_LOGO_RGB.jpg
 • port.png
 • selgros.png
 • logo-kulczyk.jpg