Zamówienia/przetargi


08.03.2021


 Informacja o wyborze wykonawcy

w ramach zapytania ofertowego E16/01/2021 z dnia 24.02.2021 r. dotyczącego dostawy bonów żywnościowych i towarowych.

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej informuje, iż w odpowiedzi na zapytanie  ofertowe E16/01/2021 z dnia 24.02.2021 r., dotyczące dostawy bonów żywnościowych i towarowych, wpłynęła 1 oferta, która spełnia wszystkie wymagania wskazane w przedmiotowym zapytaniu ofertowym.

Wykonawcą przedmiotu zamówienia – dostawy bonów żywnościowych i dostawy bonów towarowych,  została firma:

Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o.


 24.02.2021


Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej zaprasza do złożenia oferty na dostawę bonów żywnościowych i towarowych.

Zamówienie będzie realizowane w ramach Projektu „Sprawiedliwość – kompleksowe wsparcie dla pokrzywdzonych, świadków oraz osób im najbliższych" realizowanego na podstawie umowy nr DFS-II.7211.204.2019 zawartej dnia 20.02.2019 r. pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Zamawiającym. Zadanie realizowane w związku z ogłoszeniem nr DFS-II.7211.2421/18 z dnia 02.11.2018 r., w ramach Programu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym  na lata 2019 – 2021 z dnia 24.10.2018 r. na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019-2021.

Zapytanie ofertowe - bony E16-01-2021.pdf

Załącznik nr 1 _formularz ofertowy E16-01-2021.docx

Załącznik nr 2 _wykaz doświadczenia i potencjału-E16-01-2021.docx

Załącznik nr 3 _opis przedmiotu zamówienia bony 2021 do E16-01-2021.pdf

Załacznik nr 4 do zapytania ofertowego - umowa E16-01-2021.pdf

pytania i odpowiedzi:

odpowiedź na pytanie z dnia 26.02.2021-1.pdf

 


 15.02.2021


Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej informuje, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe E27/01/2021 z dnia 02.02.2021 r., dotyczące dostawy bonów żywnościowych i towarowych, wpłynęła 1 oferta, która spełnia wszystkie wymagania wskazane w przedmiotowym zapytaniu ofertowym. Wykonawcą przedmiotu zamówienia – dostawy bonów żywnościowych i dostawy bonów towarowych, została firma: Sodexo Benefits and Rewards Services Polska Sp. z o.o.


 02.02.2021


Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej zaprasza do złożenia oferty na dostawę bonów żywnościowych i towarowych.

Zamówienie zostanie przeprowadzone w ramach Projektu "Niesienie pomocy postpenitencjarnej na terenie województwa zachodniopomorskiego" realizowanego na podstawie umowy nr DFS-V.7222.80.2019 zawartej dnia 22.01.2020 r. pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Zamawiającym. Zadanie realizowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2020-2022.

Poniżej znajduje się zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

Zapytanie ofertowe - bony E27-01-2021.pdf

Załącznik nr 1 _formularz ofertowy.docx

Załącznik nr 2 _wykaz doświadczenia i potencjału.docx

Załącznik nr 3 _opis przedmiotu zamówienia.pdf

Załacznik nr 4 _umowa.pdf


 25.07.2020


Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia na świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich w ramach projektu pn.  „Region Dobrego Wsparcia”. Nabór ciągły.

zapytanie_o_cene_uslugi sasiedzkie_nabor_ciagly.pdf


Kontakt:

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
ul. bpa Cz. Domina 8, 75-061 Koszalin

tel. +48 94 342 36 90
e-mail: sekretariat.koszalin@caritas.pl
© Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Wykonanie: strony internetowe słupsk
Wspierają nas:
 • 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • PKO_FND_LOGO_RGB.jpg
 • port.png
 • selgros.png
 • logo-kulczyk.jpg