Zamówienia/przetargi


25.03.2020


Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej zaprasza do złożenia oferty na dostawę bonów żywnościowych i towarowych.

Zamówienie będzie realizowane w ramach Projektu "Niesienie pomocy postpenitencjarnej na terenie województwa zachodniopomorskiego" - umowy nr DFS-V.7222.80.2019 zawartej dnia 22.01.2020 r. pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Zamawiającym, realizowanej w związku z ogłoszeniem nr DFS-V.7222.73.2019 z dnia 24 września 2019 r., w ramach Programu Pomocy Postpenitencjarnej udzielanej przez organizacje pozarządowe na lata 2020 – 2022 z dnia 11 września 2019 r. na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2020-2022.

Poniżej znajduje się zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

Zalacznik nr 1 _formularz ofertowy bony.docx

Zalacznik nr 2 do zapytania ofertowego_wykaz doswiadczenia i potencjalu.docx

Zalacznik nr 3 _opis przedmiotu zamowienia bony.pdf

Zalacznik nr 4 do zapytania ofertowego - umowa.pdf

Zapytanie ofertowe - bony E27-02-2020.pdf


24.03.2020


Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej zaprasza do złożenia oferty na dostawę bonów żywnościowych i towarowych.

Zamówienie będzie realizowane w ramach Projektu „Sprawiedliwość – kompleksowe wsparcie dla pokrzywdzonych, świadków oraz osób im najbliższych" realizowanego na podstawie umowy nr DFS-II.7211.204.2019 zawartej dnia 20.02.2019 r. pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Zamawiającym. Zadanie realizowane w związku z ogłoszeniem nr DFS-II.7211.2421/18 z dnia 02.11.2018 r., w ramach Programu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym  na lata 2019 – 2021 z dnia 24.10.2018 r. na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, udzielania pomocy świadkom i osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019-2021.

Poniżej znajduje się zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

Zalacznik nr 1 _formularz ofertowy bony.docx

Zalacznik nr 2 _wykaz doswiadczenia i potencjalu-2.docx

Zalacznik nr 3 do E16-01-2020_opis przedmiotu zamowienia bony.pdf

Zalacznik nr 4 do E16-01-2020 - umowa 2020.pdf

Zapytanie ofertowe E16-01-2020.pdf 


18.03.2020


Caritas Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej zaprasza do złożenia oferty na prowadzenie warsztatów kulinarnych, dietetycznych, dotyczących zdrowego odżywiania, edukacji ekonomicznej.

Poniżej znajduje się zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1 - formularz ofertowy
Załącznik 1A - moduły wartsztatowe
Załącznik 1B - wykształcenie
Załącznik 1C - doświadczenie
Załącznik 2 - oświadczenie o braku powiązań_kapitałowych lub osobowych
Załącznik 3 - oświadczenie
Załącznik 4 - informacja o przeprowadzonych działaniach + lista obecności
Załącznik 5 - umowa


13.03.2020


Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej zaprasza do złożenia oferty na dostawę bonów żywnościowych i towarowych.

Zamówienie będzie realizowane w ramach Projektu "Niesienie pomocy postpenitencjarnej na terenie województwa zachodniopomorskiego" - umowy nr DFS-V.7222.80.2019 zawartej dnia 22.01.2020 r. pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Zamawiającym, realizowanej w związku z ogłoszeniem nr DFS-V.7222.73.2019 z dnia 24 września 2019 r., w ramach Programu Pomocy Postpenitencjarnej udzielanej przez organizacje pozarządowe na lata 2020 – 2022 z dnia 11 września 2019 r. na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2020-2022.

Poniżej znajduje się zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

Zapytanie ofertowe E27-01-2020.pdf

Załącznik nr 1 _formularz ofertowy bony.docx

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego_wykaz doświadczenia i potencjału-2.docx

Załącznik nr 3 _opis przedmiotu zamówienia bony.pdf

Załacznik nr 4 _umowa.pdf

Informacja o nie wyłonieniu wykonawcy E27-01-2020.pdf

Kontakt:

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
ul. bpa Cz. Domina 8, 75-061 Koszalin

tel. +48 94 342 36 90, fax +48 94 346 21 75
e-mail: sekretariat.koszalin@caritas.pl
© Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Wykonanie: strony internetowe słupsk
Wspierają nas:
 • 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • PKO_FND_LOGO_RGB.jpg
 • port.png
 • selgros.png
 • logo-kulczyk.jpg