Infolinia Caritas Zostań wolontariuszem Pomoc dla Ukrainy Koordynatorzy lokalni Aktualności

Jak założyć SKC?

szkolne koło caritas_Easy-Resize.com.jpg

Zasadniczym celem powołania i działania Szkolnego Koła Caritas jest organizowanie form pomocy dla dzieci i młodzieży najpierw na terenie własnej szkoły a następnie poza nią.

Jak założyć Szkolne Koło Caritas?

 1. Uczniowie chcący działać w Szkolnym Kole Caritas Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej zwracają się do Dyrektora Szkoły, aby wystąpił do Caritas Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej o powołanie Koła.
 2. Dyrektor Szkoły występuje do Dyrektora Caritas z prośbą o powołanie Szkolnego Koła Caritas oraz informuje, kto będzie Opiekunem Koła, a także proponuje Asystenta kościelnego.
 3. Dyrektor Caritas Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej powołuje Szkolne Koło Caritas i nadaje mu regulamin.
 4. Uroczyste powołanie Koła, połączone z wręczeniem jego członkom legitymacji członkowskich, następuje podczas diecezjalnych obchodów Święta Caritas (w sobotę poprzedzającą Niedzielę Miłosierdzia Bożego) lub w inny dzień ustalony z Dyrektorem Caritas.

 SKC może zrzeszać dzieci i młodzież katolicką szkoły, w której zostało powołane, nie wykluczając młodzieży, która równocześnie należy do innych organizacji, stowarzyszeń czy ruchów katolickich. Szkolne Koło Caritas może utworzyć przynajmniej pięciu uczniów, którzy chcą pomagać innym. Członkowie Koła działają na terenie szkoły, pod nadzorem dyrekcji i włączają się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno – opiekuńczo - wychowawczą prowadzoną przez Caritas.

Ponieważ Koło używa nazwy Caritas, która jest prawnie zastrzeżona dla Kościelnej Instytucji Charytatywnej, dlatego jego działalność musi być ściśle związana i realizowana pod nadzorem Caritas. Szkolne Koła Caritas wzbogacają i wzmacniają rolę wychowawczą szkoły, wspierają rodziców w ich codziennym, odpowiedzialnym trudzie wychowawczym. Jednocześnie działalność ta jest żywym przykładem wiary chrześcijańskiej i przyczynia się do coraz większego zrozumienia nauki Jezusa Chrystusa.


 Zadania Opiekuna SKC

Zadania organizacyjne :

 1. Formalności założycielskie.
 2. Zapoznanie z regulaminem i wdrażanie go w struktury SKC.
 3. Wybór Zarządu Koła i  ustalenie stałych terminów spotkań.
 4. Planowanie działalności.
 5. Przydział zadań i czuwanie nad ich realizacją.
 6. Kontakt z Asystentem Kościelnym.
 7. Podział na sekcje ( jeśli zachodzi potrzeba ).
 8. Podział na wolontariuszy stałych i akcyjnych.
 9. Troska o sprawny przepływ informacji.
 10. Czuwanie nad prowadzeniem kroniki.
 11. Współpraca z Caritas.

Zadania wychowawcze :

 1. Wspólne z Asystentem Kościelnym wychowywanie w duchu miłości bliźniego.
 2. Integracja grupy poprzez regularne spotkania, wspólne spotkania i udział w imprezach zewnętrznych.
 3. Integracja grupy – wraz z Asystentem Kościelnym przez dni skupienia i rekolekcje.
 4. Uwrażliwianie na potrzeby innych.
 5. Zaszczepianie i pogłębianie idei wolontariatu jako świadomej, dobrowolnej i bezpłatnej działalności na rzecz innych.
 6. Troska o  rozwój osobowości członka SKC.
 7. Inspirowanie do osiągania coraz lepszych wyników w nauce.
 8. Wspólne wyciąganie wniosków z niepowodzeń.
 9. Pomoc w wyborze patrona.

Zadania Asystenta Kościelnego SKC :

 1. Kształtowanie osobowości wolontariuszy w duchu chrześcijańskim (pomoc w większym zrozumieniu, pogłębianiu i szerzeniu nauki o Miłosierdziu Bożym).
 2. Krzewienie czynnej miłości bliźniego (ludzie godziny 15-tej - Koronka do Miłosierdzia Bożego).
 3. Comiesięczne spotkania połączone z Eucharystią i konferencją formacyjną.
 4. Integracja grupy poprzez dni skupienia i rekolekcje.
 5. Inspiracja do podejmowania działań na rzecz środowiska.
 6. Pomoc w wyborze patrona.
 7. Angażowanie członków SKC do udziału w liturgii.
 8. Koordynowanie współpracy z Parafialnym Zespołem Caritas.
 9. Czynny udział w akcjach i zebraniach SKC.

 

 

Kontakt:

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
ul. bpa Cz. Domina 8, 75-061 Koszalin

tel. +48 94 342 36 90
e-mail: sekretariat.koszalin@caritas.pl
© Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Wykonanie: strony internetowe słupsk
Wspierają nas:
 • 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • PKO_FND_LOGO_RGB.jpg
 • port.png
 • selgros.png
 • logo-kulczyk.jpg