Infolinia Caritas Zostań wolontariuszem Pomoc dla Ukrainy Koordynatorzy lokalni Aktualności

Środowiskowy Dom Samopomocy

 1.jpg

 

Środowiskowy Dom Samopomocy CARITAS w Pile to dzienny ośrodek wsparcia dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi. Prowadzony jest przez Centrum Charytatywno-Opiekuńcze CARITAS pw. Matki Bożej z Lourdes w Pile, które to należy do struktur CARITAS Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej jako zadanie zlecone przez samorząd i finansowane
z budżetu Wojewody.

Oferta Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas skierowana jest do osób chorujących psychicznie, zwłaszcza do osób doświadczających zaburzeń psychotycznych
(m. in. schizofrenia, zaburzenia schizotypowe, urojeniowe lub schizoafektywne).

Doświadczenie choroby psychicznej zwykle wiąże się z poczuciem wyobcowania
i osamotnienia oraz  z trudnościami w kontaktach z ludźmi. Osoby chorujące przeżywają niechęć do podejmowania jakichkolwiek działań. Tracą wiarę we własne możliwości. Trudno im znaleźć miejsce, w którym mogłyby bezpiecznie dzielić się swoimi przeżyciami
i pomysłami. Diagnoza choroby psychicznej wiąże się z wieloma trudnościami
i ograniczeniami. Pojawia się poczucie niepewności i zagubienia. Brakuje informacji dotyczącej choroby oraz sposobu radzenia sobie z nią. Oferta ŚrodowiskowegoDomu Samopomocy Caritas jest propozycją skierowaną do osób mających takie lub podobne doświadczenia.

 

Udział w programie prowadzonym w Środowiskowym Domu Samopomocy Caritas ma na celu

 • doprowadzenie do zwiększenia poczucia pewności siebie i poczucia własnych  możliwości w kontaktach z ludźmi;
 • stopniowe zwiększanie własnej aktywności i rozwój zainteresowań
 • wykształcenie umiejętności radzenia sobie z doświadczeniem choroby psychicznej
 • zapewnienie możliwości dzielenia się swoimi przeżyciami i poszukiwania rozwiązań
 • kształtowanie podstawowych umiejętności społecznych uczestników odpowiednie
  do ich potrzeb i możliwości – pomoc w powrocie do zadowalającego funkcjonowania w społeczeństwie.
 • wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia,
 • poprawa wzajemnych relacji interpersonalnych, umiejętności komunikowania się
  a także współżycia w grupie

 

W Środowiskowym Domu Samopomocy Caritas realizowane są następujące formy zajęć:

 • zajęcia terapeutyczne w pięciu pracowniach (gospodarstwa domowego i zaradności życiowej, krawieckiej, stolarko-ślusarskiej, komputerowo-rękodzielniczej, artystycznej) z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy terapeutycznej,
 • treningi m.in. umiejętności społecznych, rozwiązywania problemów, prowadzenia rozmowy, poszukiwania i podejmowania pracy, pamięci, lekowy, asertywności, pozytywnego myślenia, relaksacyjny
 • zajęcia rozwijające aktywność i ekspresję twórczą m.in.: muzykoterapia, arteterapia, biblioterapia, gimnastyka, zajęcia gimnastyczno-relaksacyjne, zajęcia taneczne,
 • zajęcia edukacyjne,
 • zajęcia indywidualne oraz grupowe o charakterze terapeutycznym, m.in.: zebrania społeczności, zajęcia uspołeczniające, psychorysunek, indywidualne spotkania wspierające z uczestnikami,
 • praca socjalna m.in.: poradnictwo dla uczestników i ich rodzin oraz pomoc
  w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych (we współpracy z pracownikami ośrodków pomocy społecznych oraz innych instytucji),

organizacja integracyjnych imprez okolicznościowych oraz zajęć w środowisku  otwartym m.in.: wycieczki, integracyjne wyjazdy, imprezy okolicznościowe.

 

ul. Kossaka 16

 64-920 Piła

Tel.: 67-215-57-12

e-mail: pila@caritas.pl 

www.sds.pila.caritas.pl

 

 

Kontakt:

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
ul. bpa Cz. Domina 8, 75-061 Koszalin

tel. +48 94 342 36 90
e-mail: sekretariat.koszalin@caritas.pl
© Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Wykonanie: strony internetowe słupsk
Wspierają nas:
 • 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • PKO_FND_LOGO_RGB.jpg
 • port.png
 • selgros.png
 • logo-kulczyk.jpg