Infolinia Caritas Zostań wolontariuszem Pomoc dla Ukrainy Koordynatorzy lokalni Aktualności

Placówka Wsparcia Dziennego i mieszkanie chronione

logotypy_Easy-Resize.com.jpg

Tytuł projektu: „Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego i mieszkania chronionego celem ograniczenia problemów społecznych występujących w Wałczu"

Głównym celem projektu jest zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym ludności zamieszkującej wałeckie obszary zdegradowane, co nastąpi poprzez ograniczenie konkretnych problemów, które często stanowią podstawę wykluczenia.

- ograniczenie bezrobocia, - ograniczenie ubóstwa, - podwyższenie stopy życiowej ludności, - leczenie i zapobieganie dysfunkcjom rodzinnym (np. alkoholizm), - pomoc w radzeniu sobie z bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

Zakres projektu:

Przeprowadzenie renowacji kamienicy przy ul. Okulickiego, a także jej dostosowanie do pełnienia funkcji społecznych oraz wyposażenie. Stworzenie mieszkania chronionego i Placówki Wsparcia Dziennego, która świadczyć będzie kompleksowe usługi społeczne, m.in.:

- organizacja szkoleń i kursów dla bezrobotnych, a także innych osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje,

 - prowadzenia doradztwa zawodowego,

- konsultacje z pedagogiem lub/i psychologiem,

- prowadzenie szkoły rodzica z coachingiem rodzicielskim,

- działalność świetlicy profilaktyczno-wychowawczej dla dzieci i młodzieży,

- prowadzenie zajęć wspierających wyjście z nałogu,

- zajęcia z arteterapii dla osób niepełnosprawnych.

Wartość projektu:

1 597 415,00 PLN

Dofinansowanie: 792 014,19 PLN, w tym:

- dofinansowanie z UE: 698 836,05 PLN

- dofinansowanie z budżetu państwa: 93 178,14 PLN

 

Projekt został współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

 

znaki_strona_www.png

 

Kontakt:

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
ul. bpa Cz. Domina 8, 75-061 Koszalin

tel. +48 94 342 36 90
e-mail: sekretariat.koszalin@caritas.pl
© Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Wykonanie: strony internetowe słupsk
Wspierają nas:
 • 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • PKO_FND_LOGO_RGB.jpg
 • port.png
 • selgros.png
 • logo-kulczyk.jpg