Ośrodek pomocy postpenitencjarnej

image3.pngCaritas_DIECEZJI_KOSZALISKO-KOOBRZESKIEJ_logo.pngimage1.png

 


Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej prowadzi punkt pomocy dla osób pozbawionych wolności, zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osób im najbliższych.

Projekt "Niesienie pomocy postpenitencjarnej na terenie województwa zachodniopomorskiego" realizowanego na podstawie Umowy nr DFS-V.7222.80.2019 z dnia 22/01/2020 r. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

 

W ramach pomocy postpenitencjarnej osoby pozbawione wolności, zwalniane z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osoby im najbliższe mogą otrzymać bezpłatną pomoc w zakresie:

 • Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielenia schronienia;
 • Pokrywanie kosztów okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat;
 • Organizowanie i finansowanie poradnictwa prawnego;
 • Promowanie zatrudnienia i aktywizacja zawodowa;
 • Organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 • Pokrywanie kosztów pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu w formie dyżurów osobistych;
 • Organizowanie warsztatów kompetencji społecznych;
 • Organizowanie konsultacji psychologicznych;
 • Pokrywanie kosztów badań specjalistycznych wymaganych przy kwalifikowaniu do udziału w kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe;
 • Finansowanie bonów żywnościowych;
 • Finansowanie zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;
 • Pokrywanie kosztów pomocy naukowej, dydaktycznej i materiałów biurowych;
 • Pokrywanie kosztów niezbędnych przedmiotów wyposażenia domowego lub innych przedmiotów użytku osobistego ułatwiających funkcjonowanie w miejscu zamieszkania lub pobytu.

 

Miejsce udzielania pomocy:

Ośrodek Readaptacji Społecznej

ul. Franciszkańska 1,

75-001 Koszalin

Numer telefonu +48 518 532 008

Adres mailowy ms-postpenit@caritas.pl

 

Dni i godziny pracy Ośrodka:

poniedziałek: 12:00-17:00

wtorek: 9:00-14:00

środa: 9:00-14:00

czwartek: 9:00-14:00

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/potrzebujesz-pomocy/ 

Kontakt:

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
ul. bpa Cz. Domina 8, 75-061 Koszalin

tel. +48 94 342 36 90
e-mail: sekretariat.koszalin@caritas.pl
© Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Wykonanie: strony internetowe słupsk
Wspierają nas:
 • 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • PKO_FND_LOGO_RGB.jpg
 • port.png
 • selgros.png
 • logo-kulczyk.jpg