Infolinia Caritas Zostań wolontariuszem Pomoc dla Ukrainy Koordynatorzy lokalni Aktualności

Ośrodek Readaptacji Społecznej

znaki_strona_www.png

Zadanie dofinansowane z państwowego funduszu celowego:

Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości

Projekt „Niesienie pomocy postpenitencjarnej na terenie województwa zachodniopomorskiego" realizowany jest przez Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w okresie: 01.01.2020 r. – 31.12.2022 r.

Wartość dofinansowania: 840.222,90 zł

Wartość zadania: 848.710,00 zł

Celem zadania jest ograniczenie ryzyka występowania wykluczenia społecznego wśród osób przebywających w jednostkach penitencjarnych, aktywizacja zawodowa i społeczna byłych więźniów oraz zapobieganie występowaniu przemocy, uzależnień i patologii społecznych.

Zakładane rezultaty i produkty Projektu:

W ramach projektu pomoc otrzyma minimum: 100 osób uprawnionych do uzyskania pomocy.

Zrealizowanych zostanie minimum 100 godzin doradztwa zawodowego i 60 godzin konsultacji psychologicznych. Sfinansowanych zostanie minimum 15szkoleń /  kursów zawodowych. 

W ramach pomocy postpenitencjarnej osoby pozbawione wolności, zwalniane z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osoby im najbliższe mogą otrzymać bezpłatną pomoc w zakresie:

-       Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielenia schronienia;

-       Pokrywanie kosztów okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za media;

-       Organizowanie i finansowanie poradnictwa prawnego;

-       Promowanie zatrudnienia i aktywizacja zawodowa;

-       Organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe;

-       Pokrywanie kosztów pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu w formie dyżurów osobistych;

-       Organizowanie konsultacji psychologicznych;

-       Pokrywanie kosztów badań specjalistycznych wymaganych przy kwalifikowaniu do udziału w kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe;

-       Finansowanie bonów żywnościowych;

-       Finansowanie zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej;

-       Pokrywanie kosztów pomocy naukowej, dydaktycznej i materiałów biurowych;

-       Pokrywanie kosztów niezbędnych przedmiotów wyposażenia domowego lub innych przedmiotów użytku osobistego ułatwiających funkcjonowanie w miejscu zamieszkania lub pobytu.

 

Miejsce udzielania pomocy:

Ośrodek Readaptacji Społecznej

ul. Franciszkańska 1,

75-001 Koszalin

Numer telefonu +48 518 532 008

Adres mailowy ms-postpenit@caritas.pl

 

MS: FS.png

Kontakt:

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
ul. bpa Cz. Domina 8, 75-061 Koszalin

tel. +48 94 342 36 90
e-mail: sekretariat.koszalin@caritas.pl
© Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Wykonanie: strony internetowe słupsk
Wspierają nas:
 • 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • PKO_FND_LOGO_RGB.jpg
 • port.png
 • selgros.png
 • logo-kulczyk.jpg