03.03.2015

Program Szkolnego Koła Caritas w Zespole Szkół im. Ks. St. Staszica w Pile (dawna Nafta)

Głównym założeniem Szkolnego Koła Caritas jest

 • Włączanie się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno-opiekuńczo-wychowawczą prowadzoną przez szkołę i Caritas Diecezji.
 • Autentyczne zaangażowanie w pracę na rzecz osób potrzebujących pomocy duchowej i materialnej na zasadzie "wyobraźni miłosierdzia"

Stąd obszarem działania SKC są

 • Szkoła, a w niej kolega i koleżanka, którzy potrzebują pomocy
 • Środowisko lokalne, a w nim każdy człowiek czekający na pomoc, spotkanie, rozmowę, uśmiech, dobre słowo i dobry gest oraz konkretną pomoc charytatywną.

Cel główny

 • Praktyczna realizacja przykazania miłości bliźniego w odniesieniu do każdego człowieka bez względu na jego przekonania czy wyznanie
 • Uwrażliwienie na drugiego człowieka, na jego potrzeby, cierpienie, krzywdę
 • Budowanie autentycznej wspólnoty ludzi, ukierunkowanej na dobro wspólne

Cele szczegółowe

 • Miłości bliźniego
 • Tolerancji i zrozumienia
 • Wspólnej zespołowej pracy
 • Poszanowania drugiego człowieka, zwłaszcza potrzebującego pomocy
 • Wzajemnego poszanowania i współodpowiedzialności
 • Budowanie właściwej hierarchii wartości
 • Szukania okazji do czynienia dobra
 • Uwrażliwia na różne obszary ludzkiej biedy i krzewi ducha czynnej miłości bliźniego
 • Szerzy i pogłębia miłosierdzie
 • Kształtuje wrażliwość na potrzeby innych
 • Przyczynia się do wzrostu samodzielności i odpowiedzialności
 • Wzmacnia właściwe postawy społeczne.

Metody i formy pracy

 • Przygotowanie spotkania wigilijnego dla dzieci uczących się w Szkole Podstawowej nr 10
 • Współpraca z Centrum Carytatywno-Opiekuńczym Caritas p.w. Matki Bożej z Lourdes w Pile oraz z Caritas Parafialną Parafii p.w. św. St. Kostki w Pile
 • Niesieni radości i miłości innym
 • Współpraca z wolontariatem szkolnym i miejskim
 • Zbiórka funduszy dla niepełnosprawnych uczniów z naszej szkoły na leczenie i sprzęt rehabilitacyjny
 • Organizowanie koncertów i wieczorków charytatywnych
 • Konkurs wiedzy o Biblii dla uczniów z naszej szkoły
 • Niesienie pomocy osobom starszym, chorym i potrzebującym
 • Dostrzeganie osób potrzebujących pomocy w swoim środowisku

Przewidywane osiągnięcia i umiejętności

 • Wzajemny szacunek i zrozumienie
 • Szacunek dla osób starszych, chorych, niepełnosprawnych, dotkniętych różnymi problemami i biedą
 • Zgodna współpraca w zespole
 • Umiejętność słuchania innych i zrozumienie ich potrzeb i poglądów
 • Odpowiedzialność za podjęte zadania
 • Umiejętność dokonywania właściwych wyborów zgodnych z hierarchią wartości
 • Podejmowanie coraz dojrzalszych decyzji

Opiekun Koła: ks. Józef Ciupiński - Katecheta w Zespole Szkół im. Ks. St. Staszica w Pile

... powrót

Kontakt:

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
ul. bpa Cz. Domina 8, 75-061 Koszalin

tel. +48 94 342 36 90, fax +48 94 346 21 75
e-mail: sekretariat.koszalin@caritas.pl
© Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Wykonanie: strony internetowe słupsk
Wspierają nas:
 • 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • PKO_FND_LOGO_RGB.jpg
 • port.png
 • selgros.png
 • logo-kulczyk.jpg