03.03.2015

Program Szkolnego Koła Caritas w Szkole Podstawowej nr 3 w Darłowie

Szkolne Koło Caritas działające przy Szkole Podstawowej nr 3 w Darłowie powstało w na wio-snę 2001 roku jako pierwsze Szkolne Koło w Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej i jest organizacją dziecięcą działającą na terenie Szkoły, pod nadzorem Dyrekcji Szkoły i włączającą się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno-opiekuńczo-wychowawczą prowadzoną przez Szkołę i Caritas Diecezji.

Założenia

Głównym założeniem Szkolnego Koła Caritas wynikającym ze Statutu jest:

 • włączanie się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno-opiekuńczo-wychowawczą prowadzoną przez Szkołę i Caritas Diecezji;
 • autentyczne zaangażowanie w pracę na rzecz osób potrzebujących.

Stąd obszarem działania Szkolnego Koła Caritas są:

 • Szkoła - a w niej kolega, koleżanka, którzy potrzebują bezpośredniej pomocy;
 • Środowisko lokalne - w nim każdy potrzebujący człowiek czekający na pomoc, spotkanie, rozmowę, uśmiech, lub konkretną pracę jak zrobienie zakupów czy posprzątanie mieszkania;
 • Parafia - a w niej ścisła współpraca z Parafialnym Kołem Caritas, czynny udział w życiu Kościoła, Parafii;

Cel główny

Głównym celem pracy Szkolnego Koła Caritas jest:

 • praktyczna realizacja przykazania miłości bliźniego w odniesieniu do każdego, bez względu na jego przekonania, czy wyznanie;
 • uwrażliwienie na drugiego człowieka, na jego potrzeby, krzywdę i cierpienie;
 • budowanie autentycznej wspólnoty ludzi, ukierunkowanej na wspólne dobro.

Cele szczegółowe

Praca w Szkolnym Kole Caritas:

 • Uczy:
  • Miłości bliźniego;
  • Tolerancji i zrozumienia;
  • Wspólnej zespołowej pracy;
  • Poszanowania drugiego człowieka zwłaszcza potrzebującego pomocy;
  • Wzajemnego zaufania i współodpowiedzialności;
  • Podejmowania własnych inicjatyw;
  • Budowania właściwej hierarchii wartości;
  • Szukania okazji do czynienia dobra, czyli do konkretyzacji zadań miłości czynnej;
 • Uwrażliwia na różne obszary ludzkiej biedy i krzewi ducha czynnej miłości bliźniego;
 • Szerzy i pogłębia miłosierdzie;
 • Kształtuje wrażliwość na potrzeby innych;
 • Przyczynia się do wzrostu samodzielności i odpowiedzialności;
 • Wzmacnia pożądane społecznie postawy;

Metody i formy pracy

 • Samodzielne wykonywanie kartek świątecznych, stroików, palm i pisanek wielkanocnych;
 • Organizowanie konkursów na terenie szkoły na najładniejsze kartki świąteczne (Bożonarodzeniowe i Wielkanocne), stroiki świąteczne, palmy i pisanki wielkanocne;
 • Organizowanie wystaw wykonanych przez siebie prac;
 • Sprzedaż wykonanych przez siebie prac zarówno w szkole przed spotkaniami z rodzicami jak i przy kościele;
 • Zbiórki np.; podręczników, przyborów szkolnych i innych rzeczy dla potrzebujących pomo-cy uczniów szkoły;
 • Udział w ogólnopolskich akcjach "Dzień Papieski", oraz "Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom";
 • Udział w akcji zorganizowanej przez Hospicjum w Gdańsku pod hasłem "Pomóż swojemu szczęściu pomagając nieuleczalnie chorym z Hospicjum"
 • Zakup obiadów w szkole dla dzieci najbardziej potrzebujących (z uzbieranych przez siebie funduszy) lub pomoc w zależności od wynikłej bieżącej potrzeby;
 • Niesienie pomocy osobom starszym, chorym, potrzebującym;
 • Dostrzeganie potrzebujących w swoim środowisku;

Przewidywane osiągnięcia, umiejętności.

Uważam, iż praca w Szkolnym Kole Caritas przyczyni się do:

 • Umiejętnego gospodarowania wolnym czasem;
 • Angażowania jak największej ilości uczniów (np.: przez organizowanie konkursów dla wszystkich uczniów szkoły);
 • Odkrywania i rozwijania zdolności twórczych, oraz zainteresowań;
 • Budowania wzajemnej więzi i wspólnoty, zarówno pomiędzy członkami Koła jak i doświadczającymi pomocy;
 • Wzajemnego szacunku;
 • Szacunku dla osób starszych, chorych i cierpiących;
 • Dostrzegania potrzebujących pomocy w swoich środowiskach;
 • Zgodnej współpracy w zespole;
 • Umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów;
 • Odpowiedzialności za podjęte zadanie;
 • Umiejętnego dokonywania hierarchii wartości;
 • Podejmowania coraz dojrzalszych decyzji;
 • Szybszego osiągnięcia dojrzałości;

Ewaluacja programu

Ewaluacja będzie dokonana przez:

 • Obserwację i samoobserwację;
 • Wytwory prac dzieci: ilość, jakość;
 • Zauważenie pracy Koła przez innych;
 • Zaangażowanie poszczególnych członków;
 • Ilość zdobytych funduszy;
 • Ocenę skuteczności działań;
 • Wypowiedzi osób doświadczających pomocy;
 • Ocenę rodziców, dyrekcji;
 • Wypowiedzi samych członków Koła;

Opiekun Koła: Grażyna Ososko - Katecheta w Szkole Podstawowej nr 3 w Darłowie

... powrót

Kontakt:

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
ul. bpa Cz. Domina 8, 75-061 Koszalin

tel. +48 94 342 36 90, fax +48 94 346 21 75
e-mail: sekretariat.koszalin@caritas.pl
© Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Wykonanie: strony internetowe słupsk
Wspierają nas:
 • 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • PKO_FND_LOGO_RGB.jpg
 • port.png
 • selgros.png
 • logo-kulczyk.jpg