03.03.2015

Program działań opiekuńczo - wychowawczych Szkolne Koło Caritas przy Szkole Podstawowej nr 1 w Słupsku

Założenia:

Głównym założeniem Szkolnego Koła Caritas wynikającym ze Statutu jest:

 • włączanie się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno-opiekuńczo-wychowawczą prowadzoną przez Szkołę i Caritas Diecezji;
 • autentyczne zaangażowanie w pracę na rzecz osób potrzebujących.

Obszarem działania SKC są:

 • Szkoła - a w niej kolega, koleżanka, którzy potrzebują pomocy;
 • Środowisko lokalne - w nim każdy potrzebujący człowiek, czekający na uśmiech, rozmowę, pomoc, spotkanie;
 • Parafia - a niej współpraca z Parafialnym Kołem Caritas, czynny udział w życiu Kościoła, Parafii;

Cel główny:

Głównym celem pracy SKC jest:

 • Realizacja na co dzień Chrystusowego przykazania miłości bliźniego;
 • Uwrażliwienie na potrzeby, krzywdę, cierpienie, samotność drugiego człowieka;
 • Pomoc bliźniemu bez względu na jego wiek, przekonania, wyznanie;

Cele szczegółowe:

Praca w SKC:

 • Uczy:
  • miłości i miłosierdzia względem bliźniego
  • tolerancji i zrozumienia
  • wzajemnego szacunku
  • szacunku dla osób starszych
  • wspólnej, zgodnej, zespołowej pracy
  • poszanowania drugiego człowieka zwłaszcza potrzebującego pomocy
  • budowania właściwej hierarchii wartości
  • rozwijania praktyk religijnych - uczestnictwo w życiu sakramentalnym i zgłębianie Słowa Bożego
  • szukania okazji do czynienia dobra
  • podejmowania własnej inicjatywy
  • odpowiedzialności za podjęte zadania
 • Uwrażliwia na różne obszary ludzkiej biedy i krzewi ducha czynnej miłości bliźniego.
 • Szerzy i pogłębia miłosierdzie.
 • Kształtuje wrażliwość na potrzeby innych.
 • Wzmacnia pożądane społecznie postawy.

Zadania i formy realizacji

 • Udział w ogólnopolskich akcjach prowadzonych przez Caritas Diecezji i Parafii np. "Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom";
 • Zbiórki np. podręczników, przyborów szkolnych i innych rzeczy dla potrzebujących pomocy uczniów szkoły;
 • Sprzedaż wykonanych przez siebie prac zarówno w szkole przed spotkaniami z rodzicami jak i przy kościele;
 • Sezonowa zbiórka używanej odzieży i obuwia dla dzieci w potrzebie;
 • Przed świąteczna artykułów spożywczych i wspieranie rodzin wielodzietnych;
 • Pomoc osobom i rodzinom poszkodowanym w wypadkach losowych;
 • Pomoc fizyczna i duchowa osobom chorym, starszym, samotnym;
 • Pomoc chorym uczniom naszej szkoły;
 • Włączanie się w liturgię Mszy Świętej;
 • Przygotowanie i wystawienie "Jasełek";
 • Przeprowadzenie mikołajkowej loterii fantowej;
 • Nawiązanie współpracy z Towarzystwem Przyjaźni Grodna i Wilna

Przewidywane osiągnięcia, efekty, umiejętności

Uczniowie - członkowie SKC uczą się:

 • wprowadzać w życie przykazanie miłości
 • wzajemnego szacunku
 • zauważać potrzebujących pomocy duchowej, opiekuńczej i materialnej
 • poszanowania drugiego człowieka, zwłaszcza chorego, starego
 • uwrażliwiać na różne obszary biedy ludzkiej
 • dążyć do urzeczywistnienia w swoim życiu pełni Miłosierdzia Chrystusowego
 • dbać o dobre imię Kościoła, Ojczyzny, Szkoły i Koła
 • żyć zgodnie z zasadami wiary i nauki Kościoła
 • rozwijania talentów i zainteresowań
 • umiejętnego gospodarowania wolnym czasem
 • współpracy w grupie
 • wzajemnej więzi grupowej
 • odpowiedzialności za podjęte zadania

Praca SKC przyczyni się do:

 • szybszego osiągnięcia dojrzałości
 • odkrywania własnych oraz u innych zdolności twórczych
 • podejmowania coraz dojrzalszych decyzji

Ewaluacja programu dokonana będzie przez:

 • obserwację i samoobserwację
 • zauważenie pracy Koła u innych
 • zaangażowanie poszczególnych członków
 • ilość zdobytych funduszy
 • ocenę Dyrekcji, ks. Proboszcza
 • własna samoocenę

Opiekunowie: Ewa Chochuł i Beata Smolarz
pod nadzorem Dyrekcji Szkoły i ks. Proboszcza Jana Girjatowicza.

... powrót

Kontakt:

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
ul. bpa Cz. Domina 8, 75-061 Koszalin

tel. +48 94 342 36 90, fax +48 94 346 21 75
e-mail: sekretariat.koszalin@caritas.pl
© Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Wykonanie: strony internetowe słupsk
Wspierają nas:
 • 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • PKO_FND_LOGO_RGB.jpg
 • port.png
 • selgros.png
 • logo-kulczyk.jpg