Do pobrania

AKTUALNE DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Regulamin udziału w projekcie RPO WZ 76 obowiązujący od 09.11.2018

 1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 2. Formularz zgłoszeniowy.
 3. Oświadczenie o nieuczestniczeniu w innych projektach UE
 4. Oświadczenie uczestnika projektu 
 5. Plan pomocy
 6. Rodzinny wywiad środowiskowy
 7. Skala Lawtona

 FORMULARZE - OSOBA NIESAMODZIELNA - DOKUMENTY DRUKUJEMY W KOLORZE ! 

 1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 2. Formularz zgłoszeniowy osoba niesamodzielna
 3. Oświadczenie uczestnika projektu RODO 
 4. Plan pomocy - indywidualna ścieżka zakresu usług opiekuńczych
 5. Rodzinny wywiad środowiskowy
 6. Wstępna karta zgłoszeniowa osoba niesamodzielna - pomocniczo

Dokumenty obowiązujące od dnia 9.11.2018 

 1. Formularz zgłoszeniowy osoba niesamodzielna od 28.08.2018
 2. Rodzinny wywiad środowiskowy 24.04.2018.doc
 3. Rodzinny wywiad środowiskowy od 12.04.2018 do 24.04.2018
 4. Analiza sytuacji zdrowotnej
 5. Plan pomocy - indywidualna ścieżka zakresu usług opiekuńczych
 6. Umowa osoba niesamodzielna.doc
 7. Wypożyczenie sprzętu w ramach projektu
 8. Wstępna karta zgłoszeniowa osoba niesamodzielna - pomocniczo

Dokumenty obowiązujące od dnia 20.11.2018 

 1. Formularz zgłoszeniowy osoba niesamodzielna od 28.08.2018
 2. Rodzinny wywiad środowiskowy 24.04.2018
 3. Rodzinny wywiad środowiskowy od 12.04.2018 do 24.04.2018
 4. Analiza sytuacji zdrowotnej
 5. Plan pomocy - indywidualna ścieżka zakresu usług opiekuńczych
 6. Umowa osoba niesamodzielna
 7. Wypożyczenie sprzętu w ramach projektu
 8. Karta pobytu Uczestnika
 9. Wstępna karta zgłoszeniowa osoba niesamodzielna - pomocniczo

 FORMULARZE - OPIEKUN

 1. Kwestionariusz osobowy
 2. Oświadczenie o przynależności do odpowiedniego Urzędu Skarbowego
 3. Oświadczenie zleceniobiorcy  - WYPEŁNIAMY CO MIESIĄC 
 4. PIT-2
 5. Zgoda na przekazywanie wynagrodzenia na rachunek
 6. ZUS, ZUA

Dokumenty obowiązujące od dnia 9.11.2018 

 1. Formularz zgłoszeniowy opiekun od 28.08.2018
 2. Karta udzielonego wsparcia
 3. Lista obecności na szkoleniu opiekunów
 4. Odbiór materiałów dydaktycznych szkoleniowych
 5. Odbiór projektu dostosowania mieszkania
 6. Rachunek zwrotu kosztów podróży na szkolenie od 27 kwietnia 2018 roku
 7. Załącznik do regulaminu -LISTA OBECNOŚCI WARSZTAT

 

Kontakt:

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
ul. bpa Cz. Domina 8, 75-061 Koszalin

tel. +48 94 342 36 90, fax +48 94 346 21 75
e-mail: sekretariat.koszalin@caritas.pl
© Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Wykonanie: strony internetowe słupsk
Wspierają nas:
 • 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • PKO_FND_LOGO_RGB.jpg
 • port.png
 • selgros.png
 • logo-kulczyk.jpg