Pomoc żywnościowa - FEAD


Harmonogram bezapłatnych warsztatów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa:

luty 2017

01.02.2017, godzina 14:00 - Wierzchowo

02.02.2017, godzina 14:00 - Miastko

10.02.2017, godzina 14:00 - Piła

23.02.2017, godzina 15:00 - Świeszyno, Parafia Narodzenia NMP

24.02.2017, godzina 15:00 - Zegrze Pomorskie, Parafia MB Częstochowskiej

27.02.2017, godzina 15:00 - Bobolice, Parafia Wniebowzięcia NMP,

28.02.2017, godzina 15:00 - Sławno, Parafia Wniebowzięcia NMP

styczeń 2017

18 stycznia, godzina 14:00 - Świetlica Wiejska w Kowalkach

19 stycznia, godzina 14:00 - Drawsko Pomorskie, Parafia Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa

25 stycznia, godzina 14:00 - Okonek, Parafia pw. Matki Bożej od Wykupu Niewolników

26 stycznia, godzina 14:00 Kalisz Pomorski, Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski

listopad 2016

14,15 listopada godzina 17:00 - Koszalin, siedziba Caritas ul. Bpa Czesława Domina 8

16 listopada godzina 17:30 - Wałcz, salka przy parafii Św. Antoniego

17 listopada godzina 17:30 - Słupsk, salka przy parafii Św. Maksymiliana

23 listopada godzina 17:30 - Jastrowie, salka przy parafii św. Michała Archanioła

 

Koordynator projektu:
Agnieszka Pluta
tel. 501 546 767

apluta@caritas.pl

 

 


 

Logotyp.jpg

Caritas Polska po raz kolejny jako jedna z czterech organizacji pozarządowych będzie realizowała Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Instytucją Zarządzającą w ramach Programu jest Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Pośredniczącą  Agencja Rynku Rolnego.

Program w swoich założeniach przewiduje wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących w sposób trwały i intensywny poprzez udzielanie im nieodpłatnej pomocy żywnościowej bez jakiejkolwiek dyskryminacji i z poszanowaniem godności osób uprawnionych. Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj:

  • 1268 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  • 1028 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby do otrzymania pomocy żywnościowej są kwalifikowane przez:

- ośrodki pomocy społecznej,

- organizacje partnerskie (wyłącznie osoby bezdomne).

Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania ośrodka pomocy społecznej. OPS wydaje skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej zawierające m.in. adres organizacji partnerskiej zajmującej się dystrybucją pomocy żywnościowej lub wpisuje osobę/rodzinę na listę osób zakwalifikowanych do pomocy żywnościowej z PO PŻ.

Każdy odbiorca pomocy żywnościowej w trakcie trwania Programu może skorzystać z tzw. działań towarzyszących, które są obowiązkowym elementem programu. Mają one na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji odbiorców pomocy żywnościowej w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Działania te mogą być realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności. Działania te są prowadzone w sposób cykliczny w okresie dystrybucji pomocy żywnościowej.

Podprogram 2014

Za pośrednictwem Caritas W Polsce podczas pierwszego etapu pomocy żywnościowej w ramach „Podprogramu 2014”, który obejmował okres grudzień 2014 r. - styczeń 2015 r.,  dystrybuowane były artykuły spożywcze takie jak: mleko, cukier, olej, makaron świderki, mielonka wieprzowa.  Pomocą objęto ponad 311 tys. osób, przekazano 683 400  paczek i blisko 5000 ton żywności. Żywność dystrybuowana była we współpracy z 35 Caritas diecezjalnymi, które następnie współpracowały z 1337 organizacjami lokalnymi.

Podprogram 2016

Kolejny etap realizacji Programu tym razem w ramach „Podprogramu 2016”  będzie obejmował dystrybucję artykułów spożywczych oraz działań towarzyszących  w okresie od sierpnia 2016 r. do czerwca 2017 r. Dystrybuowane będą takie produkty jak: makron, ryż, herbatniki, mleko, ser, groszek z marchewką, fasola, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy, filet z makreli, szynka drobiowa, cukier, olej. Do magazynów Caritas trafi  11 276 ton żywności, która rozdysponowana zostanie do 232 tys. osób. Caritas Polska będzie realizowała Program we współpracy z Caritas diecezjalnymi, które będą następnie współpracować w zakresie dystrybucji żywności z organizacjami lokalnymi. Realizacji Programu towarzyszyć będzie organizacja działań towarzyszących.Lista Organizacji Partnerskich Lokalnych - punktów odbioru żywności na terenie Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej:


Podprogram 2014

Za pośrednictwem Caritas w Polsce podczas pierwszego etapu pomocy żywnościowej w ramach „Podprogramu 2014”, który obejmował okres grudzień 2014 r. - styczeń 2015 r.,  dystrybuowane były artykuły spożywcze takie jak: mleko, cukier, olej, makaron świderki, mielonka wieprzowa.  Żywność dystrybuowana była we współpracy z Caritas parafialnymi - organizacjami lokalnymi.


Kontakt:

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
ul. bpa Cz. Domina 8, 75-061 Koszalin

tel. +48 94 342 36 90, fax +48 94 346 21 75
e-mail: sekretariat.koszalin@caritas.pl
© Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Wykonanie: strony internetowe słupsk
Wspierają nas:
  • 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png
  • 6.png
  • 7.png
  • 8.png