Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza dla dzieci

Świetlica profilaktyczno – wychowawcza jest niepubliczną placówką opiekuńczo-wychowawczą dla 40 dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, ubogich materialnie, mających trudności w nauce, zaniedbanych wychowawczo i emocjonalnie.

Celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej, pomoc w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie, eliminowanie zaburzeń osobowościowych, przekazywanie informacji o szkodliwości środków uzależniających, nauka umiejętności życia w grupie.

Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 17.00 przez cały rok.

Kontakt:

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
ul. bpa Cz. Domina 8, 75-061 Koszalin

tel. +48 94 342 36 90, fax +48 94 346 21 75
e-mail: sekretariat.koszalin@caritas.pl
© Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Wykonanie: strony internetowe słupsk
Wspierają nas:
  • 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png
  • 6.png
  • 7.png
  • 8.png