Jak założyć PZC?

 1. Rozdać deklaracje i zebrać wypełnione deklaracje.
 2. Ogłosić zebranie założycielskie, w którym biorą udział, ks. Proboszcz oraz zainteresowane osoby, które przybędą.
 3. Podczas zebrania należy powołać osobę, która spisze protokół. Protokół musi zawierać: (informację, gdzie i kiedy odbyło się zebranie, listę uczestników zebrania, porządek posiedzenia).
 4. Jako porządek posiedzenia proponuję się, aby: (przedstawić obecnym, co to jest Caritas i jakie są jej zadania, poinformować, dlaczego należy powołać Caritas Parafii, zaplanować miejsce i częstotliwość spotkań, przedyskutować program działania. Ponad to należy przeprowadzić jawne wybory i wybrać: przewodniczącego – zawsze jest nim ks. Proboszcz, Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika oraz Sekretarza.
 5. Przesłać kopię protokółu do Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.
 6. Napisać prośbę do ks. dyrektora Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej o powołanie Caritas Parafii (załączyć kopię protokołu z zebrania założycielskiego, podać adres prezesa i wiceprezesa oraz liczbę członków). Prośbę podpisuje Ks. Proboszcz.
 7. Jeżeli istnieje taka możliwość podać adres korespondencji elektronicznej e-mail, na który Caritas Diecezji będzie mogła przesyłać wiadomości dla Caritas Parafii.
 8. Po otrzymaniu dekretu powołującego Caritas Parafii należy złożyć wniosek w Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym o nadanie numeru identyfikacyjnego REGON.
 9. Po otrzymaniu Numeru REGON należy zamówić pieczątkę o treść: (CARITAS PARAFII pw. ... ul. ... tel. ... Kod / Miejscowość ... Regon: ...).
 10. Można założyć konto (Uwaga na bank, jaki się wybiera i na warunki, jakie daje bank - chodzi o opłaty za prowadzenie konta, prowizje i oprocentowanie).

Kontakt:

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
ul. bpa Cz. Domina 8, 75-061 Koszalin

tel. +48 94 342 36 90, fax +48 94 346 21 75
e-mail: sekretariat.koszalin@caritas.pl
© Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Wykonanie: strony internetowe słupsk
Wspierają nas:
 • 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png