Infolinia Caritas Zostań wolontariuszem Pomoc dla Ukrainy Koordynatorzy lokalni Aktualności
04.05.2023

Współpraca ze Służbą Więzienną

W dniu 27.04.2023r., zostało podpisane porozumienie pomiędzy Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej a Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Koszalinie w ramach Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie udzielania pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym, objętym działaniem Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Koszalinie. 

 

Przedmiotem porozumienia jest współpraca pomiędzy Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej a Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Koszalinie, w zakresie koordynowania współpracy Caritas z podległymi Inspektoratowi jednostkami penitencjarnymi w zakresie podejmowanie inicjatyw na rzecz realizacji celów statutowych Caritas i ustawowych zadań Służby Więziennej realizowanych przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Koszalinie. 

 

Współpraca realizowana będzie poprzez koordynowanie działań w zakresie:

-  współpracy Caritas z podległymi Inspektoratowi jednostkami penitencjarnymi w zakresie realizacji zadań w readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności;

oraz

-  współpracy Caritas z podległymi Inspektoratowi jednostkami penitencjarnymi w zakresie realizacji zadań w readaptacji osadzonych opuszczających zakłady karne i areszty śledcze i udzielenia im pomocy w powrocie do społeczeństwa.

 

Porozumienie o współpracy podpisali: ks. Łukasz Bikun, Dyrektor Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej oraz  płk Artur Koczerba, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Koszalinie. 

... powrót

Kontakt:

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
ul. bpa Cz. Domina 8, 75-061 Koszalin

tel. +48 94 342 36 90
e-mail: sekretariat.koszalin@caritas.pl
© Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Wykonanie: strony internetowe słupsk
Wspierają nas:
 • 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • PKO_FND_LOGO_RGB.jpg
 • port.png
 • selgros.png
 • logo-kulczyk.jpg