,,Pomagamy na 100 rocznicę odzyskania niepodległości”

konkurs foto podg_Easy-Resize.com.jpg

Konkurs Diecezjalny

Regulamin konkursu fotograficznego

,,Pomagamy na 100 rocznicę odzyskania niepodległości”

 

1)      Organizator:

Caritas Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej.

2)      Cel konkursu:

 • pogłębienie i utrwalenie wiedzy historycznej wśród dzieci i młodzieży na temat walki Polaków o niepodległość,
 • propagowanie wartości patriotycznych,
 • kształtowanie postawy szacunku i tolerancji,
 • zachęcanie uczniów do poznawania historii o Polsce i Polakach.
 • przedstawienie wydarzeń bądź postawy człowieka w obiektywie aparatu fotograficznego, niosącego pomoc drugiej osobie.
 • zmotywowanie ludzi, szczególnie młodych do prezentowania postawy miłosierdzia dla drugiej osoby oraz szacunku wobec Ojczyzny.

3)      Uczestnicy:

Uczniowie szkół podstawowych, średnich znajdujących się na terenie miasta Koszalin oraz Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej.

4)      Zadanie uczestników:

Stworzenie pracy fotograficznej dotyczącej tematyki zawartej w tytule.

5)      Zasady konkursu:

 • Czas trwania: 01.11.2018 – 30.11.2018,
 • Technika ogólna - fotografia
 • Format: A-4,
 • Prace należy składać osobiście w siedzibie Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej przy ul. ks. Bpa Czesława Domina8, 75-061 Koszalin, w sekretariacie, w godz. 10:00 - 16:00 bądź za pośrednictwem maila : mwozniak@caritas.pl do dnia 30.11.2018,
 • Nagrodzone zostaną trzy prace.

6)      Opis pracy:

 • tytuł pracy,
 • imię i nazwisko autora, wiek oraz klasę,
 • telefon kontaktowy rodzica autora pracy,
 • nazwę, adres placówki oświatowej.

7)      Postanowienia końcowe:

 • Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się dnia 07.12.2018 o godzinie 17:00 w siedzibie Caritas przy ul.  ks. Bpa Czesława Domina 8 w Koszalinie.
 • Przystąpienie do konkursu oznacza wyrażenie zgody, bez zastrzeżeń, na warunki niniejszego regulaminu oraz na publikację prac, a także wizerunku i danych personalnych ich autorów.
 • Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przedłużenie, skrócenie, zmiany lub odwołanie konkursu z przyczyn od niego niezależnych.

 

Kontakt:

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
ul. bpa Cz. Domina 8, 75-061 Koszalin

tel. +48 94 342 36 90, fax +48 94 346 21 75
e-mail: sekretariat.koszalin@caritas.pl
© Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Wykonanie: strony internetowe słupsk
Wspierają nas:
 • 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png
 • 6.png
 • 7.png
 • 8.png
 • PKO_FND_LOGO_RGB.jpg
 • port.png
 • selgros.png
 • logo-kulczyk.jpg